Αποκτώντας Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για στήριξη καινοτόμων δράσεων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα η Κομισιόν παρέχει διάφορα μέσα στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να αποκτήσουν χρηματοδότηση ώστε να παράγουν προϊόντα και να προωθήσουν καινοτόμες υπηρεσίες με τον απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ. Η ΕΕ έχει δημιουργήσει χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν διαφορετικό αντικείμενο, όπως […]

business-success-story

Entrepreneurship Idea

Πως να δημιουργήσετε μία εταιρεία (μηχανικών)

Για τους συναδέφους επιχειρηματίες και όλους τους ενδιαφερόμενους λέμε αυτό: η δημιουργία μίας εταιρείας (μηχανικών) στην Ελλάδα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε σαφής. Αλλά, όπως και με κάθε διαδικασία, μπορεί να ολοκληρωθεί με κατάλληλο σχεδιασμό και πρόβλεψη. Για αυτό το λόγο, παρακάτω σας παρουσιάζουμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για την ίδρυση […]