Ερωτηματολόγιο MW-R

Το MW-R βασίζεται σε μια απλή αλλά ενδιαφέρουσα ιδέα. Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί μεταφορών, είμαστε σωρευτές δεδομένων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος για να προτείνουμε λύσεις. Πρέπει να κατανοήσουμε τα οχήματα, τις υποδομές, την τεχνολογία, αλλά πρωτίστως, πρέπει να κατανοήσουμε τους ανθρώπους: […]


Έρευνα Ερωτηματολογίου My-TRAC

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος My-TRAC θα αναπτυχθεί μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που θα λειτουργεί ως προσωπικός σύμβουλος των καθημερινών σας ταξιδιών. Η εφαρμογή θα αναγνωρίζει τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας και θα σας παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Για την αναγνώριση των απαιτήσεων και των αναγκών που […]


Αποκτώντας Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για στήριξη καινοτόμων δράσεων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα η Κομισιόν παρέχει διάφορα μέσα στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να αποκτήσουν χρηματοδότηση ώστε να παράγουν προϊόντα και να προωθήσουν καινοτόμες υπηρεσίες με τον απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ. Η ΕΕ έχει δημιουργήσει χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν διαφορετικό αντικείμενο, όπως […]


Πως να δημιουργήσετε μία εταιρεία (μηχανικών)

Για τους συναδέφους επιχειρηματίες και όλους τους ενδιαφερόμενους λέμε αυτό: η δημιουργία μίας εταιρείας (μηχανικών) στην Ελλάδα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε σαφής. Αλλά, όπως και με κάθε διαδικασία, μπορεί να ολοκληρωθεί με κατάλληλο σχεδιασμό και πρόβλεψη. Για αυτό το λόγο, παρακάτω σας παρουσιάζουμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για την ίδρυση […]