Έρευνα Ερωτηματολογίου My-TRAC


Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος My-TRAC θα αναπτυχθεί μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που θα λειτουργεί ως προσωπικός σύμβουλος των καθημερινών σας ταξιδιών. Η εφαρμογή θα αναγνωρίζει τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας και θα σας παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Για την αναγνώριση των απαιτήσεων και των αναγκών που έχουν οι χρήστες μιας τέτοιας εφαρμογής, η ομάδα εργασίας του My-TRAC πραγματοποιεί έρευνα ερωτηματολογίου σε τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα, Ολλανδία και Ισπανία. Η έρευνα συντονίζεται από την ΑΕΘΩΝ και στις 3 χώρες ενώ η εταιρεία μας έχει αναλάβει, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, την εκτέλεση του ερωτηματολογίου στην Ελλάδα.

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να εξάγει διαφορετικά προφίλ μετακινούμενων και να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των μετακινούμενων ως προς το μέσο που χρησιμοποιούν, τη διαδρομή που ακολουθούν και το χρόνο που ξεκινούν το ταξίδι τους.

Θέλετε να συμμετέχετε στην δημιουργία του πρώτου έξυπνου «travel companion»; Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μόνο 28 ερωτήσεις και διαρκεί κατά μέσο όρο 6 λεπτά. Βρείτε ακολουθώντας το παρακάτω link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWH0GOU-Q15hknIEDUYeSIyO-RCX96d9QOuL8_3-OtF37d2Q/viewform?usp=sf_link