Υπηρεσίες


Η ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ασχολείται με όλους τους τομείς σχεδιασμού και μελετών των πολιτικών μηχανικών εστιάζοντας στον υπο-τομέα των συγκοινωνιολόγων που περιλαμβάνει μελέτες για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη λειτουργία του συγκοινωνιακού/κυκλοφοριακού δικτύου. Λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας μας και του ενθουσιασμού μας για την ανάλυση “Μεγάλων Δεδομένων”, προσφέρουμε υπηρεσίες διαχείρισης, ανάλυσης, οπτικοποίησης και συλλογής δεδομένων για τομείς που σχετίζονται με το αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού. Τέλος, δημιουργούμε Προσαρμοσμένο/Ειδικό λογισμικό (ΙΤ) συσχετιζόμενο με θέματα του πολιτικού μηχανικού.

Η ΑΕΘΩΝ διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό λόγω του συστήματος αξιών της και της βασικής μεθοδολογίας της που αντικατοπτρίζεται στο motto μας: 1+1=3

Η προσέγγιση 1+1=3 σημαίνει ότι συνεχώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι περισσότερο χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους. Αυτό δεν μεταφράζεται μόνο στα καλά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η ΑΕΘΩΝ αλλά και στη μοντέρνα και καινοτόμα προσέγγιση που ακολουθούμε όταν αντιμετωπίζουμε ένα project. Επίσης, σημαίνει ότι προσφέρουμε συνολικές λύσεις: από την σύλληψη στην ιδέα, στο σχεδιασμό, στην εύρεση χρηματοδότησης, στην εκτέλεση και στην παράδοση.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, έχουμε μία ομάδα με ποικίλες ιδιότητες που αποτελείται από μηχανικούς, προγραμματιστές, μαθηματικούς, σύμβουλους και αναλυτές.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για κάθε μία από τις υπηρεσίες μας; Πλοηγηθείτε στην αντίστοιχη σελίδα από το μενού!