Ειδικές Λύσεις Λογισμικού


Τα περίπλοκα προβλήματα που εμφανίζονται σήμερα στον τομέα του μηχανικού απαιτούν ειδική ανάλυση που εφαρμόζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ωστόσο, η κατασκευή των κατάλληλων εργαλείων και η εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών απαιτεί γνώσεις τόσο πολιτικών μηχανικών όσο και μηχανικών υπολογιστών. Επιπλέον, η δημιουργία ενός εργαλείου που είναι κατανοητό ως προς τη λειτουργία του και που μπορεί εύκολα να επεκταθεί ή γενικευθεί για άλλες παρόμοιες εργασίες είναι ένα σημαντικός στόχος που προσδίδει προστιθέμενη αξία στην επένδυση και εξασφαλίζει την αντοχή του στο χρόνο.

Στην ΑΕΘΩΝ, πιστεύουμε ότι κάθε καινοτομία και κάθε έξυπνη λύση πρέπει να είναι αυτόματη, γενικεύσιμη, αποδοτική και πρακτική. Προσφέρουμε εξελιγμένα εργαλεία λογισμικού για θέματα πολιτκού μηχανικού, όπως διαδικτυακές πλατφόρμες, εφαρμογές κινητού και λογισμικό υπολογιστή για την αυτοματοποίηση δραστηριοτήτων, την εφαρμογή μοντέρνων λύσεων (όπως μηχανές βέλτιστης δρομολόγησης, τεχνικές ανάλυσης δεδομένων) και την επίδειξη αποτελεσμάτων (δηλ. οπτικοποίηση δεδομένων). Η προσέγγισή μας χαρακτηρίζεται από καινοτομία γεγονός που δίνει μεγαλύτερη αξία σε κάθε εργαλείο που δημιουργούμε.

Η καινοτομία είναι συνδυασμός μίας πρωτότυπης ιδέας και αυτοματοποίησης. Στην ΑΕΘΩΝ πιστεύουμε ότι και τα δύο έχουν ίση σημασία.

Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται από τον προγραμματισμό δημιουργίας του εργαλείου στην παραγωγή του, έλεγχο, εφαρμογή, ανάλυση αποτελεσμάτων και συντήρηση. Επίσης, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με την λειτουργία των προϊόντων μας: πραγματοποιούμε ημερίδες, παρουσίασεις κ.λπ. για την κατάρτιση στη χρήση όλων των εταιρικών προϊόντων μας.