Εφαρμογές Χρήστη


Στην ΑΕΘΩΝ, ένας βασικός μας στόχος είναι η παραγωγή προϊόντων καινοτομίας για χρήστες και επιχειρήσεις. Παράγουμε εφαρμογές κινητών συσκευών και πλατφόρμες οι οποίες ενσωματώνουν εξελιγμένες μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης με κύριο στόχο να βελτιώσουμε την κίνηση των ανθρώπων και αγαθών μέσα στο αστικό και υπεραστικό περιβάλλον.

Τα έξυπνα κινητά-smartphones έχουν γίνει Σύντροφοι Ταξιδίων και μας δίνουν αχανής νέες δυνατότητες. Στην ΑΕΘΩΝ πιστεύουμε ότι τα smartphones μπορούν να γίνουν εξυπνότερα με την εφαρμογή καιοτόμων χαρακτηριστικών που μετατρέπουν το κινητό μας σε σύντροφο αντί για ένα αντικείμενο που δεν αλλάζει. Με την εφαρμογή έξυπνων λύσεων που έχουν τον άνθρωπο σαν επίκεντρο και σαν μονάδα μέτρησης, μπορούμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους χρήστες που ταξιδεύουν και στις εταιρείες που μεταφέρουν αγαθά.

Καινοτομία, αποδοτικότητα, ασφάλεια, ευκολία στη χρήση είναι οι κεντρικές αξίες των προϊόντων μας.

Για τους εταιρικούς χρήστες, ο στόχος είναι ο ίδιος. Η εφαρμογή και χρήση των smartphones κατά τη μεταφορά αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε αποδοτική δρομολόγηση και χρονοδρομολόγηση που μειώνει το κόστος. Σε συνδυασμό με την ανάλυση δεδομένων, οι εφαρμογές κινητού γίνονται αρωγός της ανάπτυξης της εταιρείας σας. Στην ΑΕΘΩΝ, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες, να δημιουργήσουμε εργαλεία για την απόκτηση πληροφοριών που εκλείπουν και να δημιουργήσουμε μεθοδολογίες που κάνουν τη μεταφορά αγαθών πιο αποδοτική ελαχιστοποιώντας το κόστος και μεγιστοποιόντας το κέρδος.

Τέλος, ο δευτερεύων στόχος της ΑΕΘΩΝ είναι να παράγει προϊόντα καινοτομίας για χρήστες και εταιρείες που σχετίζονται με καθημερινά προβλήματα ή ανάγκες.