Μηχανική Δεδομένων


Η εποχή των Μεγάλων Δεδομένων ανοίγει το δρόμο για παραγωγή νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονταν ως τυπικά. Τα Μεγάλα Δεδομένα επίσης επιτρέπουν την παραγωγή βελτιωμένων εφαρμογών και μελετών που αφορούν ειδικά τα περίπλοκα συστήματα με τα οποία ασχολούνται οι πολιτικοί μηχανικοί. Όμως, τα Μεγάλα Δεδομένα μερικές φορές οδηγούν σε Μεγάλα Προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση, ανάλυση, οπτικοποίηση και συλλογή τους.

Δεδομένα σημαίνει κατανόηση. Μεγάλα Δεδομένα σημαίνει καλύτερη κατανόηση. Αλλά για την κατανόηση του τι δείχνουν τα δεδομένα και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χρειάζονται συνδυαστικές ικανότητες. Αυτό ακριβώς προσφέρει η ΑΕΘΩΝ.

Ως μηχανικοί, αντιμετωπίζουμε την ανάλυση δεδομένων από τη σκοπιά του μηχανικού: μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιεκτικό και ολιστικό νόημα από τα δεδομένα. Επί προσθέτως, η εμπειρία μας στα προϊόντα Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT) μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε με αποτελεσματικότητα μεγάλες βάσεις δεδομένων και να εφαρμόσουμε μοντέρνες τεχνικές όπως συγχώνευση δεδομένων (data fusion) αλλά και να δημιουργήσουμε ειδικά εργαλεία οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων.

Οι υπηρεσίες μας για την ανάλυση δεδομένων σχετίζονται με τους τομείς της συγκοινωνίας, logistics και του πολιτικού μηχανικού γενικότερα. Για τον τομέα συγκοινωνιών, έχουμε δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε ανάλυση κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων, μελέτες επίδοσης και επίδρασης επένδυσης (με ερωτηματολόγια και δεδομένα που προέρχονται από συσκευές όπως από κινητά τηλέφωνα), ανάλυση δεδομένων για την λειτουργία της κυκλοφορίας (από μετρητές οδοστρώματος, κάμερες κ.λπ.), ανάλυση δεδομένων στάθμευσης και ανάλυση δεδομένων ασφάλειας (για την πραγματοποίηση “ανάλυσης μαύρων σημείων” ή τη δημιουργία Μοντέλων Πρόβλεψης Ατυχημάτων-CPM). Επίσης, μπορούμε να συμβουλεύσουμε σχετικά με τη δημιουργία στρατηγικής για την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη συλλογή δεδομένων.

Για τον τομέα των logistics, έχουμε εμπειρία σχετική με την ανάλυση δεδομένων επίδοσης (μικροσκοπική και μακροσκοπική ανάλυση κινήσεων), δεδομένων αποθήκευσης, δεδομένων ζήτησης (για πρόβλεψη), δεδομένων και τη δημιουργία δυναμικών μοντέλων για την επιλογή μέσου μεταφοράς και hub.

Για τον τομέα πολιτικών μηχανικών, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τεχνικές ανάλυσης δεδομένων (όπως χρονοσειρές και data fusion) για να εξάγουμε χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία μοντέλων, ανάλυση επίδοσης συστημάτων και πολλά περισσότερα.