Συγκοινωνιακή Τεχνική


Οι τομείς της συγκοινωνίας/κυκλοφορίας και logistics είναι αναπόσπαστα κομμάτια της καλής οικονομικής κατάστασης κοινοτήτων, δήμων, περιφερειών, χωρών μέχρι και ηπείρων. Το συγκοινωνιακό σύστημα αποτελείται από περίπλοκες μικροσκοπικές και μακροσκοπικές αλληλεπιδράσεις που επηρεάζουν την επιλογή μέσου μεταφοράς, τον χωρικό σχεδιασμό, τις οικονομικές δραστηριότητες, την ασφάλεια, τις εκπομπές CO2 και πολλά ακόμα. Αυτός είναι ο λόγος που ο δομημένος και καλά αιτιολογημένος σχεδιασμός κατά την επένδυση στους τομείς της συγκοινωνίας και logistics, είναι εξαιρετικά σημαντικός.

Ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός αφορά την αποτελεσματικότητα κατά την κίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β. Επιπλέον, αφορά την αποτελεσματικότητα όλων των κινήσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ οποιουδήποτε σημείου Α και οποιουδήποτε σημείου Β. Κυρίως όμως αφορά τους ανθρώπους που πραγματοποιούν την κίνηση με ταχύτητα, ασφάλεια και την απολαμβάνουν.

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός μπορεί να μεγιστοποιήσει τις θετικές επιδράσεις των επενδύσεων στις υποδομές με σεβασμό στους επηρεαζόμενους τομείς. Εμείς στην ΑΕΘΩΝ, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Συγκεκριμένα, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικής όπως και για τη διαχείριση των συγκοινωνιακών/κυκλοφοριακών συστημάτων.Επίσης, προσφέρουμε υπηρεσίες για συγκοινωνιακό σχεδιασμό, την εφαρμογή και σχεδιασμό Έξυπνων Συστημάτων Κυκλοφορίας, μελέτες ανάλυσης συμπεριφοράς κατά την κίνηση, ανάλυση οδικής ασφάλειας, πρόβλεψη ζήτησης (φόρτου), μελέτες προσβασιμότητας και πολλά ακόμα.

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουμε μελέτες για όλα τα μέσα μεταφοράς. Η εμπειρία και η συνεχής επένδυση της ΑΕΘΩΝ σε τεχνολογίες σχετικές με την Τεχνολογία Πληροφοριών (IT) και την ανάλυση δεδομένων δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για να προσφέρουμε μοντέρνες και καινοτόμες υπηρεσίες.

Η ΑΕΘΩΝ προσφέρει επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τον τομέα των logistics που περιλαμβάνουν διαχείριση στόλου, κατανομή των προϊόντων, μελέτη κύκλων των αποθεμάτων, ανάλυση πολυτροπικών μεταφορών (διαφορετικά μέσα μεταφοράς) και βέλτιστη δρομολόγηση.