Όροι Αποστολής Βιογραφικού


Σας ευχαριστούμε για την ένδειξη ενδιαφέροντος να συμμετέχετε στην ομάδα της ΑΕΘΩΝ! Η ΑΕΘΩΝ και οι άνθρωποί τις αντιμετωπίζουν τα δεδομένα και την αίτησή σας με σεβασμό και εκτίμηση, σα να είναι δικά μας.

Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο email jobs@aethon.gr ή στην παρούσα ιστοσελίδα, μας παρέχεται την άδεια και δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας ώστε να αξιολογήσουμε αν πληρούν τις απαιτήσεις για τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε. Επίσης, μας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να οργανώσουμε συνέντευξη ή να αιτηθούμε και άλλα στοιχεία.

Εφόσον στέλνετε ανοικτή επιστολή, τότε συνεπάγεται πως έχουμε την άδεια να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για μελλοντική χρήση. Οι ανοικτές επιστολές και τα επισυναπτόμενα βιογραφικά και άλλα έγγραφα διατηρούνται στη βάση δεδομένων της εταιρείας για 6 μήνες και κατόπιν διαγράφονται. Κατά τη διάρκεια αυτών των 6 μηνών, έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες ή για να κανονίσουμε μία συνέντευξη. Εφόσον επιθυμείτε το βιογραφικό σας να διαγραφεί νωρίτερα από το ως άνω χρονικό διάστημα, παρακαλούμε στείλτε ένα email στο jobs@aethon.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στη σελίδα Επικοινωνία ή στο τέλος της παρούσας σελίδας.

Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή μέσω του email jobs@aethon.gr, όπως ζητείται από την ΑΕΘΩΝ ανά περίπτωση, σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων:

 1. Οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι:
  1. παρέχουν πληροφορίες ακριβείς και αληθείς,
  2. δεν δίδουν πληροφορίες που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.),
  3. δεν παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτο πρόσωπο. Εφόσον το email από το οποίο στέλνετε η αίτηση δεν ταιριάζει με το email που αναγράφεται στο βιογραφικό ή ο αιτούμενος δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον/την αναφερόμενο/η στο βιογραφικό, τότε η αίτηση θα διαγράφεται εκτός αν επισυνάπτεται σχετική εξουσιοδότηση,
  4. δεν αναγράφουν ρατσιστικά, σεξιστικά, υβριστικά ή άλλα σχόλια που μπορούν να θεωρηθούν ως διάκριση (discrimination).
 2. Η ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση/επιστολή ή σχετίζονται με αυτή ήτοι, αποστολή επιπλέον στοιχείων κατόπιν αιτήματος της ΑΕΘΩΝ.
 3. Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας, φορητότητα και εναντίωση στην επεξεργασία στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@aethon.gr καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 4. Η εναντίωση στην επεξεργασία μπορεί να έχει τη μορφή ανάκλησης της συγκατάθεσης σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκληση της δεν θίγεται.

 

Η ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί δηλώνει ότι:

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης εργασίας, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας.
 2. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους σε καμία περίπτωση.
 3. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν ειδικώς εξουσιοδοτημένα, από την ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.
 4. Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από την βάση δεδομένων της εταιρείας μόλις διαπιστωθεί ότι δε θα γίνει προσφορά εργασίας ή ότι αυτή δε γίνεται αποδεκτή από εσάς. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα, αιτήσεις, βιογραφικά κ.α., διαγράφονται από τη βάση δεδομένων της εταιρείας εντός 6 μηνών από την ημέρα παραλαβής του βιογραφικού.

 

Εφόσον έχετε απορία ή σχόλιο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Νόμιμο Εκπρόσωπο της ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. στο τηλέφωνο 2103801139 ή στη δ/νση Εμ. Μπενάκη 25, 10678, Αθήνα ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@aethon.gr.