Τεχνολογική Συμβουλευτική - Εξατομίκευση

Κάθε νέο τεχνολογικό προϊόν που αγοράζει μία επιχείρηση για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών της, επιλέγεται με γνώμονα την κάλυψη των απαιτήσεων της επιχείρησης. Ο απώτερος στόχος της εφαρμογής και ψηφιοποίησης μίας διαδικασίας είναι η μείωση του κόστους, βελτίωση λήψης αποφάσεων, αύξηση παραγωγικότητας, αύξηση ευελιξίας και αύξηση του κέρδους. Εν τούτοις, κάθε προϊόν έχει συγκεκριμένες λειτουργικότητες και πολλές φορές, αυτές οι λειτουργικότητες δεν είναι αρκετές.

Για παράδειγμα, ένα προϊόν για την γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου πρέπει να συνδεθεί με ένα σύστημα ειδοποιήσεων ώστε ο υπεύθυνος βάρδιας να λαμβάνει άμεσα ενημέρωση όταν ένα πρόβλημα παρουσιάζεται.

Από την άλλη, οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων μπορεί να δημιουργήσουν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος με εξατομικευμένες λειτουργικότητες. Σε αυτή την περίπτωση, δεν αρκεί μόνο η παραγωγή του προϊόντος αλλά απαιτείται επιχειρηματική συμβουλευτική για την προώθησή του εντός και εκτός του οργανισμού, ανάλογα με την ομάδα στόχο, συνεχής επέκταση και συντήρηση, δημιουργία εγγράφων και manuals και εκπαιδευτικού υλικού.

Για παράδειγμα, μία επιχείρηση θέλει να δημιουργήσει μία εφαρμογή κινητού για τους υπαλλήλους της ώστε να καταγράφουν τις άδειές τους.

Η AETHON Engineering, στο πλαίσιο της τεχνολογικής συμβουλευτικής, μπορεί να υπερ-καλύψει τους παραπάνω στόχους προσφέροντας εξατομίκευση με στόχο την εξ ολοκλήρου κάλυψη των απαιτήσεων της επιχείρησης.

  • Σχεδιασμός: Αναγνώριση αναγκών και απαιτήσεων με στόχο την πρόταση εξατομικευμένης λύσης
  • Δημιουργία: Κατασκευή ψηφιακών εργαλείων για την κάλυψη των απαιτήσεων και εγκατάσταση στην επιχείρηση.
  • Προώθηση: Δημιουργία διαδικασιών για την ενσωμάτωσή τους στην επιχείρηση ή/και δημιουργία στρατηγικής marketing για την προώθηση του προϊόντος.
  • Συντήρηση: Συνεχής βελτίωση και επιδιόρθωση προβλημάτων των εργαλείων.
  • Κλιμάκωση: Επέκταση των προϊόντων με νέες λειτουργικότητες και για ευρύτερη ομάδα χρηστών.

Κάθε εργαλείο που παράγει η AETHON Engineering μπορεί να περιλαμβάνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη εξασφαλίζοντας την τεχνολογική αρτιότητα του προϊόντος.