Τεχνολογική Συμβουλευτική - Σχεδιασμός

Η τεχνολογία εξελίσσεται με συνεχώς επιταχυνόμενο ρυθμό. Μία μοντέρνα επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις που φέρνει αυτή η εξέλιξη ώστε να διαμορφώσει και να προγραμματίσει επενδύσεις, επιμορφώσεις του προσωπικού και ανανέωση των διαδικασιών της.

Νέα μηχανήματα και καινοτομίες στις γραμμές παραγωγής δημιουργούν ευκαιρίες για πιο αποδοτική και οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και τις προετοιμάζουν για να ανταπεξέλθουν στις τεχνολογικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτές οι ευκαιρίες όμως μπορεί να παραμείνουν αναξιοποίητες χωρίς κατάλληλο προγραμματισμό και οργάνωση σε τεχνικό και διαχειριστικό επίπεδο μέσα σε έναν οργανισμό.

Πολλές φορές ακούμε ερωτήσεις όπως:

  • Πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει την επιχείρησή μου πιο αποδοτική και να μειώσει το κόστος;
  • Τι είναι το Blockchain και πως μπορεί να αξιοποιηθεί από την επιχείρησή μου;
  • Πως μπορεί να εφαρμοστεί το Internet-of-Things στην επιχείρησή μου;
  • Με ποιους τρόπους μπορεί η επιχείρησή μου να αξιοποιήσει την ηλεκτροκίνηση;
  • Τι είναι τα κριτήρια ESG και πως επηρεάζουν την επιχείρησή μου στην επαφή μου με την τράπεζα και τη λήψη δανείων;

 

Η AETHON Engineering αναλαμβάνει σημαντικά έργα Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση και έχει εκτεταμένη εμπειρία στη δημιουργία και ανάλυση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας. Με αυτή την εμπειρία, προσφέρει το πρώτο και μοναδικό πακέτο συμβουλευτικής το οποίο περιλαμβάνει την ανασκόπηση της πορείας της τεχνολογίας σαν εγγενές εργαλείο επιχειρηματικής συμβουλευτικής.

Κάθε κομμάτι της συμβουλευτικής που προσφέρει η AETHON Engineering μπορεί να ληφθεί ξεχωριστά. Η λήψη του συνόλου των υπηρεσιών επιφέρει:

  • Εξορθολογισμός, αναβάθμιση και μοντελοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών του οργανισμού με γνώμονα νέες τεχνολογίες και τις τάσεις τους.
  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και εφαρμογή Ψηφιακής Αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού μέσω μοντέρνων εργαλείων και με γνώμονα την βελτίωση αποδοτικότητας και μείωση κόστους.
  • Προετοιμασία της επιχείρησης και του προσωπικού της για να αντιμετωπίσουν μοντέρνες τεχνολογικές προκλήσεις μέσω ανάπτυξης τεχνολογικών δεξιοτήτων.
  • Κάλυψη νομικών αναγκών του οργανισμού σχετικά με νέα επιχειρηματικά και τεχνολογικά εργαλεία.
  • Αξιοποίηση και προετοιμασία του οργανισμού με παράλληλη συμβουλευτική για τη λήψη χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ταμεία και προγράμματα (π.χ., Horizon Europe, ΕΣΠΑ).

Η AETHON Engineering επιχειρεί στην αναβάθμιση της επιχείρησης-πελάτη σήμερα και την προετοιμασία του για το αύριο. Αποκωδικοποιεί τις νέες τάσεις και μελετά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες των εταιρειών, προσφέροντας ένα συνολικό συμβουλευτικό εργαλείο για μία μοντέρνα επιχείρηση.

Για την παροχή συνολικής υποστήριξης της επιχείρησης-πελάτη, η AETHON Engineering συνεργάζεται με την Vatistas & Associates για τον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο.

Vatistas and Associates