Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Ευφυΐα τροφοδοτούμενη από την τοποθεσία

Χρησιμοποιούμε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για την καταγραφή, αποθήκευση, ταξινόμηση, οπτικοποίηση, διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων και γενικά δεδομένων βασισμένα στη τοποθεσία.

Παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις για όλους τους Τομείς που ενασχολείται η ΑΕΘΩΝ και ειδικά για την Οδική Ασφάλεια, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τον χωροταξικό σχεδιασμό και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Μεταφορές και GIS

Στην ΑΕΘΩΝ, χρησιμοποιούμε τα GIS για να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας στην Συγκοινωνιακή Τεχνική, δεδομένου ότι η γεωγραφία και οι μεταφορές είναι επιστημονικοί τομείς έντονα συσχετισμένοι. Χρησιμοποιούμε τη γεωγραφική τοποθεσία και τη γεωγραφική αναφορά για να διασαφηνίσουμε τα δεδομένα και να διευκρινίσουμε τη σύνδεσή τους με τον πραγματικό κόσμο, ενισχύοντας τις ικανότητές μας να διαμορφώνουμε και να κατανοούμε τον αντίκτυπο των προβλημάτων και των λύσεων.

Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματά μας χρησιμοποιώντας συστήματα GIS, ειδικά στο πλαίσιο της Προσομοίωσης της Κυκλοφορίας και των υπηρεσιών δεδομένων, αποκτώντας νέες γνώσεις για τα δεδομένα, κατανοώντας την έκταση των διαφόρων φαινομένων σε πόλεις ή περιοχές ώστε να επιτύχουμε καλύτερες προτάσεις για την επίλυση των μοντέρνων προβλημάτων μεταφοράς.

Ενδυνάμωση της Νοημοσύνης

Δημιουργούμε εφαρμογές και εργαλεία ιστού με δυνατότητα ενεργοποίησης της γεωγραφικής τοποθεσίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πελάτες μας και στους τελικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά στοιχεία. Δημιουργούμε καινοτόμες συνδέσεις μεταξύ των γεωγραφικών δεδομένων που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση του χαρτογραφημένου κόσμου.

Στην ΑΕΘΩΝ, δημιουργούμε έξυπνους αλγόριθμους με βάση τη δύναμη των γεω-δεδομένων. Αυτοί περιλαμβάνουν αλγόριθμους δρομολόγησης (routing algorithms), συσχέτισης διαδρομών με μέσα μεταφοράς, αντιστοίχιση χαρτών (map matching), μοντέλα επιλογών, εντοπισμός θέσεων και πολλά άλλα. Χρησιμοποιούμε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να μάθουμε από τις κινήσεις του χρήστη και τις κινήσεις εφοδιαστικών οχημάτων ώστε να παράξουμε καλύτερες προτάσεις.

Κοινή χρήση και δημιουργία

Τα γεωγραφικά δεδομένα επιτρέπουν την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και την ταξινόμηση των δεδομένων. Η σωστή ενορχήστρωση μιας διαδικασίας συλλογής δεδομένων απαιτεί εργαλεία καταγραφής της τοποθεσίας για την καταχώρηση τους με τις κατάλληλες πληροφορίες. 

Για παράδειγμα, η ΑΕΘΩΝ έχει πραγματοποιήσει συλλογή δεδομένων μέσω διεξαγωγής ερωτηματολογίων σε πολλές τοποθεσίες στην Ελλάδα έχοντας χρησιμοποιήσει εργαλεία GIS για την καταχώριση των δεδομένων. Σε ένα άλλο παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε εργαλεία GIS για να καθορίσουμε την πυκνότητα των πεζών σε διάφορες τοποθεσίες, όπως σταθμούς τρένων, ενώ έχουμε χρησιμοποιήσει εργαλεία GIS για την παρουσίαση χωρικών δεδομένων σε ενδιαφερόμενους φορείς γεγονός που βελτίωσε τις επικοινωνιακές και συνεργατικές δραστηριοτήτες μεταξύ των φορέων και των τελικών χρηστών.