Συγκοινωνιακές Μελέτες

Η προτεραιότητά μας είναι τα έξυπνα και φιλικά προς το χρήστη συστήματα μεταφορών

Τα έξυπνα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα μεταφορών αποτελούν τη θεμελιώδη προσέγγιση της ΑΕΘΩΝ στον τομέα των μεταφορών. Στην ΑΕΘΩΝ, μελετούμε και δημιουργούμε λύσεις για τις σύγχρονες προκλήσεις που παρουσιάζονται σε αστικά και υπεραστικά συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών.

Χρησιμοποιούμε τις τεχνικές μας δεξιότητες στην ανάλυση των μεταφορών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων σε μια ευρεία κλίμακα, συνδυάζοντας τεχνικές ικανότητες με κριτική και ολιστική ανάλυση του συστήματος.

Δουλεύουμε σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο καινοτόμων έργων γεγονός που αποδεικνύει πως οι δεξιότητές μας είναι ακμαίες και άκρα καινοτόμες. Η συνεχής ανάλυση των εξελίξεων τελευταίας τεχνολογίας και εφαρμοσμένης πρακτικής, μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε λύσεις για το αύριο και να κατανοούμε καλύτερα τα προβλήματα του σήμερα.

Ελεύθερες και πολυτροπικές μετακινήσεις

Οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε συστήματα πολυτροπικών μεταφορών που επιτρέπουν στους χρήστες να κινούνται απρόσκοπτα στον προορισμό τους με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον.

Η μελέτη και ενδελεχής ανάλυση των αναγκών των χρηστών, των στόχων των φορέων παροχής υπηρεσιών μεταφορών σε συνδυασμό με τα Μοντέλα Κυκλοφορίας και Μεταφορών, των Υπηρεσιών Μηχανικής Δεδομένων, της Ανάπτυξης Τεχνολογικών Προϊόντων και τη βαθιά κατανόηση των λειτουργιών και των περιορισμών του δικτύου μεταφορών, αποτελούν δίοδο για την εξασφάλιση ελεύθερων μετακινήσεων.

Στην ΑΕΘΩΝ, χρησιμοποιούμε τα πιο πρόσφατα εργαλεία πρόγνωσης και πρόβλεψης κινητικότητας για την ανάλυση των πολυτροπικών αλυσίδων μεταφορών συμπεριλαμβανομένων όλων των μέσων μετακίνησης και σε όλες τις μεταφορικές συνθήκες: αστική/προαστιακή κινητικότητα, υπεραστικές/περιφερειακές συνδέσεις και εμπορευματικές μεταφορές.

Μεταφορές επικεντρωμένες στο χρήστη

Οι μεταφορές πραγματοποιούνται από τους ανθρώπους και σχεδιάζονται για τους ανθρώπους που είναι οι τελικοί αποδέκτες, είτε πρόκειται για τη μεταφορών ανθρώπων είτε αγαθών. Οι προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στο μετακινούμενο διασφαλίζουν την συμμετοχή όλων των ατόμων με διαφορετικές ανάγκες, τη βιωσιμότητα των μεταφορών και την ικανοποίηση του χρήστη.

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός έχει θεμελιώδη ρόλο στην ανθρωποκεντρική σχεδιαστική προσέγγιση που εφαρμόζεται στην ΑΕΘΩΝ, καθώς έτσι ενισχύεται η αποδοχή από τους χρήστες. 

Αναπτύσσουμε βιώσιμες λύσεις χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία ανάλυσης της συμπεριφοράς και της ικανοποίησης των χρηστών βασιζόμενοι στις δεξιότητές μας στη Συμπεριφορική Μελέτη Μετακινούμενων και στην ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ευφυή συστήματα μεταφορών

Το μέλλον είναι η μηχανική ευφυΐα (machine intelligence) και διαθέτουμε τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή έξυπνων λύσεων στο σύστημα μεταφορών.

Χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη σε συνδυασμό με τις δεξιότητές μας στον τομέα της Μηχανικής Δεδομένων, έχουμε την ικανότητα να σχεδιάζουμε αυτοματισμούς. Ο δυναμικός συνδυασμός συγκοινωνιακών, τεχνολογικών και γνώσεων ανάπτυξης λογισμικού της ΑΕΘΩΝ αποτελούν την ειδοποιό διαφορά στις συγκοινωνιακές μελέτες και μας καθιστά κορυφαίους έναντι του ανταγωνισμού.

Έχουμε τις γνώσεις και την τεχνογνωσία για να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε αναπτυγμένη λύση είναι προσαρμόσιμη, κλιμακωτή, οικονομικά βιώσιμη και αποτελεσματική.