Υπηρεσίες Δεδομένων

Οι πληροφορίες είναι το όχημα και τα δεδομένα είναι το καύσιμο

Τα δεδομένα είναι η λέξη της χιλιετίας. Η συλλογή, η ανάλυση, η αποθήκευση και η χρήση των δεδομένων είναι ο κύκλος δημιουργίας της πληροφορίας, ο οποίος αποκτά ουσία όταν τα δεδομένα αναλύονται εντός ενός πλαισίου τεχνική κατανόησης. Η ΑΕΘΩΝ είναι σε θέση να εκτελέσει τις παραπάνω ενέργειες, σε οποιοδήποτε πλαίσιο που σχετίζεται τους Τομείς της.

Ανθρακωρύχοι δεδομένων

Λόγω της μοναδικής πολυδιάστατης προσέγγισης της ΑΕΘΩΝ ως προς τα δεδομένα, είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις ανάγκες για δεδομένα για οποιοδήποτε πρόβλημα που εξετάζεται για τις Έξυπνες Πόλεις, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, την Οδική Ασφάλεια, τις Μεταφορές & Κινητικότητα, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τις Προηγμένες Τεχνολογίες Οχημάτων.

Έχουμε αντλήσει δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως online (π.χ. API, scraping), βάσεις δεδομένων και απευθείας από ανθρώπους, με τη μορφή ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και εστιασμένων ομάδων.

Δημιουργούμε δεδομένα με ουσία

Στην ΑΕΘΩΝ γνωρίζουμε ότι η απόκτηση δεδομένων δεν είναι αρκετή. Τα δεδομένα χρειάζονται να οριστούν εντός ενός πλαισίου εξαγωγής αποτελεσμάτων και δημιουργίας πληροφοριών. Είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για τη διαπίστωση συμπερασμάτων και τη δημιουργία μοντέλων (π.χ. Μηχανική Μάθηση, Βαθιά Ενισχυμένη Μάθηση). Το νόημα είναι το βάθρο της μηχανικής των δεδομένων, το οποίο η ΑΕΘΩΝ μπορεί να προσφέρει στους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Σημαντικά δεδομένα μπορούν επίσης να οδηγήσουν στη δημιουργία νέας αξίας. Λόγω των τεχνικών μοντελοποίησης που διαθέτουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες ισχυρές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών, φαινομενικά μη σχετιζόμενων, συνόλων δεδομένων που δημιουργούν νέες αξίες για τους συνεργάτες μας.

Ανάλυση και μηχανική

Στην ΑΕΘΩΝ κάνουμε περισσότερα από απλή ανάλυση δεδομένων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε “καλά δεδομένα”, δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να αντληθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ικανοποίησης των τελικών χρηστών και των υπηρεσιών των παρόχων. Τα καλά δεδομένα είναι το σημαντικό βήμα προς την επιτυχή υλοποίηση του αυτοματισμού.

Η τεχνολογία δεδομένων απαιτεί συλλογή δεδομένων και ανάλυση δεδομένων τέτοια ώστε να υλοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, η Ενισχυμένη Μάθηση και τα Νευρωνικά Δίκτυα. Η εφαρμογή τέτοιων προηγμένων μοντέλων στο περιβάλλον παραγωγής επιβεβαιώνει την ύπαρξη χρηστικών και χρήσιμων δεδομένων, δηλαδή καλών δεδομένων.

Οι γνώσεις της ΑΕΘΩΝ σχετικά με τη μηχανική των δεδομένων μπορούν να επιτύχουν αποτελεσματικά τον προσδιορισμό, την παραγωγή, την ανάλυση και την ενσωμάτωση καλών δεδομένων σε όλα τα έργα της εταιρείας.