Ανάπτυξη Εφαρμογών για Έξυπνες Συσκευές

Οι εφαρμογές για έξυπνες συσκευές είναι η καινούρια δίοδος για υπηρεσίες

Ένα συγκοινωνιακό σύστημα προσφέρει πολλές υπηρεσίες τις οποίες ο σύγχρονος χρήστης απαιτεί να έχει στα χέρια του. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να είναι υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων, εφαρμογές για τον προγραμματισμό ταξιδιών, υπηρεσίες ενοικίασης/μίσθωσης μέσου μεταφοράς, εφαρμογές παροχής πληροφοριών και πολλές άλλες.

Στην ΑΕΘΩΝ αναπτύσσουμε εφαρμογές με στόχο να παραδώσουμε στο χρήστη και τον πελάτη ολοκληρωμένες λύσεις (full-stack solutions).

Αξιοποίηση ευκαιριών

Οι εφαρμογές έξυπνων συσκευών είναι η διεπαφή μεταξύ των ταξιδιωτών και των παρόχων υπηρεσιών. Κάθε παραγόμενη λύση πρέπει να είναι εφαρμόσιμη κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Παρέχουμε προσβασιμότητα και δυνατότητες στους μετακινούμενους δημιουργώντας καινοτόμες, αποτελεσματικές και εύχρηστες εφαρμογές έξυπνων συσκευών.

Επίσης, εκμεταλλευόμαστε τα δεδομένα που δύναται να παραχθούν από τη χρήση των εφαρμογών έξυπνων συσκευών με στόχο την αξιοποίηση αυτών υπό το πλαίσιο της ανάλυσης των δεδομένων. Αναλύουμε τον τρόπο που τα δεδομένα μπορούν να επηρεάσουν και να βελτιώσουν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός ταξιδιού σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, βρίσκουμε νέους τρόπους χρήσης των δεδομένων που βοηθούν τόσο τους πελάτες μας όσο και τους τελικούς χρήστες των εφαρμογών μας με πλήρη σεβασμό του κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.

Ανάπτυξη Εφαρμογών

Αναπτύσσουμε εφαρμογές (native) για Android και Windows όπως και υβριδικές εφαρμογές (mobile-web) βασιζόμενοι στις δεξιότητές μας στη Δημιουργία Ψηφιακών Εργαλείων. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε δεδομένα από τις εφαρμογές με νέους και καινοτόμους τρόπους, όπως, να αναγνωρίσουμε το μέσο μετακίνησης χρησιμοποιώντας γεωγραφικές θέσεις και δημιουργία δεδομένων GTFS (δείτε τον κώδικά μας ανοικτής πηγής στο GitHub).