fbpx

SIGN-AIR

SIGN-AIR

Σε εξέλιξη

Περίληψη

Το έργο SIGNAIR θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει πιλοτικά μια νέα πλατφόρμα που στόχος της είναι η ενορχηστρωμένη ανταλλαγή δεδομένων σε πολυτροπικά ταξίδια. Η πλατφόρμα θα παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών (TSP) τη δυνατότητα εγγραφής, σύναψης συμφωνιών κοινής χρήσης δεδομένων με άλλους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των συμβατικών τους σχέσεων. Ενώ η πλατφόρμα του SIGN-AIR θα διαχειρίζεται τις συμβατικές πτυχές μόνο μέσω των τύπων δεδομένων που προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών, οι πάροχοι θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους και τα δεδομένα των πελατών τους. Ως προστιθέμενη αξία, η πλατφόρμα SIGN-AIR θα προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους φορείς των πολυτροπικών μετακινήσεων για την αλυσίδα B2B2C μέσω της ανάλυσης και αξιοποίησης των συμβάσεων: (i) υποδείγματα συμβάσεων για την απλοποίηση της νομικής διαχείρισης, (ii) ηλεκτρονική διαχείριση και παροχή πληροφοριών για κάθε σύμβαση σε ισχύ, (iii) πληροφορίες δρομολογίων που θα εμπλουτίζουν τις εφαρμογές έξυπνων κινητών  και iv) διευκόλυνση της έκδοσης ενός ενιαίου εισιτηρίου  για χρήση του σε όλα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο ταξιδιώτης μέσω της ολοκληρωμένης κατανόησης των συμβάσεων και των δεδομένων που διαχειρίζονται, μεταξύ άλλων. Η όλη ιδέα θα μεταφερθεί από το TRL2, στο οποίο έφτασε το προγενέστερο έργο SYN+
AIR, στο TRL 7. Αυτό θα γίνει με εντατική εξέλιξη του λογισμικού και συνεχή αξιολόγηση και πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού με διαφορετικούς σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Η ανάπτυξη του λογισμικού θα δημιουργήσει ένα προϊόν ελάχιστης αξίας τους πρώτους 12 μήνες του έργου και, παράλληλα, θα εφαρμοστεί πιλοτικά και θα βελτιωθεί μέσω της συνεχούς ανάπτυξης των τεχνολογιών τους επόμενους 21 μήνες, φτάνοντας σε πλατφόρμα TRL7 τον 33ο μήνα του έργου. Η κοινοπραξία σχηματίζεται από ομάδες με γνώσεις στους τομείς της πληροφορικής, της νομικής και της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων Υπηρεσιών Αερομεταφοράς και των Αρχών Μεταφορών στην πιλοτική πλευρά.

Συνεργάτες

Timelex

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ θα έχει σημαντικό ρόλο στο έργο καθώς θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει μια σειρά από λειτουργικότητες και λειτουργίες προστιθέμενης αξίας για την πλατφόρμα του SIGN-AIR, το σημαντικότερο αποτέλεσμα του έργου, εξαιτίας της εξειδίκευσης της στους τομείς της μηχανικής λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΘΩΝ θα ηγηθεί τις παρακάτω εργασίες:

  • 2 ‘Τυποποίηση και εναρμόνιση δεδομένων’
  • 6 ‘Μηχανισμός προτυποποίησης’
  • 9 ‘Πίνακας παρακολούθησης των ΠΣΥ για τη διαχείριση των συμβάσεων’
  • 11 ‘Υπηρεσίες Ανάλυσης’
  • 15 ‘Επικύρωση και επίδειξη της πλατφόρμας SIGN-AIR’

Τέλος, η ΑΕΘΩΝ θα ηγηθεί το πακέτο εργασιών LOT 3: ‘Υπηρεσίες μετά το διακανονισμό και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας’.

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 1/6/2023 έως 31/5/2026 (36 μήνες)

Προϋπολογισμός: €6,255,977.50

EFFICIOUS

EFFICIOUS

Σε εξέλιξη

Περίληψη

Αντικείμενο του EFFICIOUS είναι δημιουργία μιας online πλατφόρμας, η οποία θα φέρνει σε επαφή τις εταιρείες (μέσω των εκπροσώπων της), με σκοπό την ανταλλαγή μη χρήσιμων (για την ίδια) προϊόντων, εξοπλισμού ή υπηρεσιών. Η πλατφόρμα αυτή θα προσφέρει επιπλέον την δυνατότητα της ανακύκλωσης προϊόντων ακόμα και της δωρεάς σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ή ιδρύματα που το έχουν ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο η πλατφόρμα θα προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα των αναξιοποίητων πόρων και ανεκμετάλλευτου εξοπλισμού των εταιρειών και κυρίως στον τομέα των κατασκευαστικών.

Στο έργο θα αναλυθούν και θα περιγραφούν οι ανάγκες της αγοράς αλλά και των χρηστών και θα πραγματοποιηθεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της πλατφόρμας (θεματικές ενότητες, απαιτήσεις και λειτουργικότητες του EFFICIOUS). Παράλληλα θα αναπτυχθεί ο έξυπνος αλγόριθμος ο οποίος θα αντιστοιχεί τις αγγελίες ζήτησης και προσφοράς. Έπειτα θα υλοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα δημιουργηθεί η κατάλληλη βάση δεδομένων και θα διαμορφωθεί η διεπαφή. Τέλος, θα εκτελεστεί πιλοτική εφαρμογή με τη βοήθεια εγχώριων εταιρειών και θα παραχθεί μελέτη σκοπιμότητας και επιχειρηματικό σχέδιο.

Η δημιουργία της πλατφόρμας έχει ως στόχο την επαναχρησιμοποίηση περισσευούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της ανταλλαγής τους στοχεύοντας στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και μείωσης σπατάλης των πόρων και του ενεργειακού αποτυπώματος των εταιρειών. Στόχος του EFFICIOUS είναι η προσφορά μιας ολιστικής λύσης στις εταιρείες, που θα παράγει κέρδος, μειώνοντας τα έξοδά των εταιρειών, δημιουργώντας αξία σε αναξιοποίητα προϊόντα.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ είναι ο μόνος δικαιούχος και συντονιστής του έργου.

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 28/7/2020 έως 27/1/2023 (30 μήνες)

Προϋπολογισμός: €199,778.00 €

Το έργο με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00023 και ακρωνύμιο EFFICIOUS υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της Δράσης: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β’ Κύκλος). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 199.778,00€, ενώ η Δημόσια Χρηματοδότηση ανέρχεται στις 151.803,40€.

My TRAvel Companion (My-TRAC)

My TRAvel Companion (My-TRAC)

Ολοκληρωμένο

Περίληψη

Το έργο My-TRAC στοχεύει στην δημιουργία μίας καινοτόμου εφαρμογής έξυπνων κινητών με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφορά και στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μοντέλων και αλγορίθμων για την προσομοίωση επιλογών χρηστών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), για την ανάλυση δεδομένων και για τo affective computing. Το My-TRAC ξεχωρίζει από άλλες τεχνολογίες γιατί: πρώτον, το My-TRAC ενθαρρύνει μια άνευ προηγουμένου συμμετοχή των χρηστών κατά τη διάρκεια, πριν και μετά από ένα ταξίδι μέσα από μια έξυπνη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής και πολυάριθμες λειτουργίες όπως crowdsourcing, ομαδικές συστάσεις, ανταλλαγή δεδομένων, δεύτερον, η εφαρμογή υλοποιεί μια τεράστια ποικιλία τεχνολογιών, όπως το affective computing, η τεχνητή νοημοσύνη και η προσομοίωση επιλογής χρηστών, η οποία συνδυάζει την εμπειρογνωμοσύνη πολλών πεδίων τεχνολογίας και έρευνας, και τρίτον, το My-TRAC διευκολύνει την εμπλοκή πολλών ενδιαφερομένων μερών μέσω της απρόσκποτης ενσωμάτωσης υπηρεσιών και μέσω της δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, του Mobility-as-a-Service και άλλων παρόχων ΜΜΜ.

Η εφαρμογή My-TRAC είναι ένας σύντροφος ταξιδιού ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να προσομοιάζει έναν ανθρώπινο σύντροφο: κατανοεί τα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη και της κατάστασης-του-νου ώστε να αντλεί συμπεράσματα από αόριστες πληροφορίες, όπως κάθε άνθρωπος πραγματοποιεί. Επιπλέον, το My-TRAC θα είναι η πύλη του ταξιδιώτη σε διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση των ΜΜΜ, έχοντας τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις στο επίκεντρο. Επίσης, η εφαρμογή My-TRAC θα παρέχει προβλέψεις σχετικά με διαταραχές και ανωμαλίες στις υπηρεσίες των ΜΜΜ. Δεν θα εμφανίζει απλώς τα δεδομένα αλλά θα τα αναλύει μέσω καινοτόμων αλγορίθμων για να παράσχει βελτιωμένες συστάσεις.

Το My-TRAC συμπεριλαμβάνει τους διαχειριστές ΜΜΜ στη λειτουργία του μέσω ειδικής διεπαφής, στην οποία, οι διαχειριστές μπορούν να ανακτήσουν και να οπτικοποιήσουν συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις κινήσεις και την κατάσταση των χρηστών που θα βοηθήσουν σε στρατηγικές και δυναμικές τους λειτουργίες. Τα δεδομένα που ανακτούν οι φορείς εκμετάλλευσης είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα, ενώ όλα τα μοντέλα και οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται στην κινητή συσκευή του χρήστη εφαρμόζοντας πλήρως την σχεδιαστική λογική για ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η ομάδα εργασίας θα ελέγξει την ιδέα σε 4 περιοχές-πιλότους με τη συνεργασία των τοπικών διαχειριστών ΜΜΜ: NS (Ολλανδία), ΑΤΤΙΚΟ Μετρο (Ελλάδα), FGC (Ισπανία), Fertagus (Πορτογαλία).

Η ΑΕΘΩΝ είναι ο εκκινητής της ιδέας για το έργο My-TRAC.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ επιτελεί τεχνικά καθήκοντα σχετικά με τις τεχνολογίες που βασίζονται στο χρήστη της εφαρμογής My-TRAC. Η ΑΕΘΩΝ εκτελεί πολλαπλά καθήκοντα σχετικά με τη συμπεριφορική ανάλυση των ταξιδιωτών και συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες συλλογής δεδομένων (σχεδιασμός και εφαρμογή ερωτηματολογίου, ανάλυση μοντέλων κινητικότητας κλπ.). Επιπλέον, η ΑΕΘΩΝ εργάζεται στην ανάπτυξη της εφαρμογής My-TRAC και επιτελεί εργασίες ανάπτυξης της ειδικής παλτφόρμας για τους διαχειριστές ΜΜΜ. Τέλος, συμμετέχει στη διενέργεια του πιλότου σε 4 χώρες: Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Συνεργάτες

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 1/9/2017 έως 31/8/2020 (36 μήνες)

Προϋπολογισμός: €3,494,476.25

Χρήσιμοι Σύνδεσμοιhttp://www.my-trac.eu/ (Ιστοσελίδα του έργου), http://cordis.europa.eu/project/rcn/211972_en.html (Δημοσίευση στο CORDIS)

Μετάβαση στο περιεχόμενο