fbpx

KEYSTONE

KEYSTONE

Σε εξέλιξη

Περίληψη

Ο υπέρτατος στόχος του KEYSTONE είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός βιώσιμου, αποτελεσματικού και ασφαλούς συστήματος μεταφορών, επιτρέποντας στις αρχές επιβολής του νόμου να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Στόχος είναι η προσαρμογή προτυποποιημένων ψηφιακών λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν και για την προτυποποίηση του συστήματος μεταφορών.

Για να αποδειχθεί η εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων λύσεων, θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή ώστε δύο πιλότοι με σημαντικές διαφοροποιήσεις να μπορούν να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα της καινοτομίας του KEYSTONE. Χρησιμοποιώντας την αποκτηθείσα εμπειρία στην ανάπτυξη ενός απρόσκοπτου, διαλειτουργικού και διατροπικού οικοσυστήματος ψηφιακών μεταφορών που θα μπορεί στη συνέχεια να αναπαραχθεί και αξιοποιηθεί περαιτέρω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ψηφιακές λύσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου KEYSTONE θα αποτελούνται από τυποποιημένα API (διεπαφές) για ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής και διασφάλισης τήρησης των νόμων των οδικών μεταφορών και των φορέων logistics.

Η ιδέα βασίζεται σε μια ομοσπονδιακή προσέγγιση που επιτρέπει:

  • τη μείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας χάρη σε πιο αποτελεσματικές λειτουργίες και την διαλειτουργικότητα,
  • τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον χάρη στην κοινή χρήση δεδομένων,
  • την ενοποίηση των ροών τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών ανθρώπων και αγαθών στο οδικό δίκτυο, χάρη στην απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές
  • και την ενθάρρυνση και επιτάχυνση της αποδοχής λύσεων CCAM (Cooperative Connected and Automated Mobility, συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα).

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η AETHON θα συνεισφέρει με την τεχνογνωσία της στην τεχνολογία πληροφοριών και τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, καθώς και με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία της στον τομέα των μεταφορών και της προτυποποίησης δεδομένων μεταφορών, σύμφωνα με τη διεθνή πρότυπα. Η AETHON θα ηγηθεί της ανάπτυξης ενός πλαισίου υλοποίησης για το Plug & Play, δημιουργώντας το μοντέλο αναφοράς API και αναπτύσσοντας το πρότυπο του API.

Επιπλέον, η AETHON θα συνεισφέρει με τη γνώση και την εμπειρία της στην ανταλλαγή δεδομένων στους τομείς της εφοδιαστικής και των μεταφορών προκειμένου να συμβάλει στον προσδιορισμό επιχειρηματικών υποθέσεων και τελικά να επηρεάσει την ανάπτυξη του μοντέλου αναφοράς του API.

Συνεργάτες

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 1/6/2023 – 30/6/2026 (36 μήνες)

Προϋπολογισμός: €3,522,881.25

HS4U

HS4U

Σε εξέλιξη

Περίληψη

Στόχος του έργου HS4U είναι να προσφέρει μια προσέγγιση που βασίζεται στην επιστημονική απόδειξη και επεκτείνει τα πρότυπα σχεδιασμού προς τη βιομηχανία 5.0. Το έργο προωθεί τις αρχές σχεδιασμού κατά ενότητες, τη βελτιστοποίηση και τις μηχανικές έξυπνων συστημάτων για τον εντοπισμό, την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη διαχείριση μεγάλων επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων. Ως αποτέλεσμα, οι ολιστικές λύσεις του HS4U για ανακούφιση από κρίσιμες καταστάσεις υγείας δίνουν προτεραιότητα στην αξιολόγηση των τυπικών σχεδίων κρουαζιερόπλοιων και των καθημερινών εργασιών. Το έργο υιοθετεί και παραδίδει υπερσύγχρονα τεχνολογικά οικοσυστήματα καθιστώντας πρόσφορο έδαφος για την αναθεώρηση του σχεδιασμού στα πλαίσια της υγείας και ασφάλειας, ακολουθώντας τις δύο περιπτώσεις χρήσεις (CELESTYAL και COLUMBIA BLUE), και τους 4 ξεχωριστούς πυλώνες προσέγγισης για έρευνα: 1. κοινωνικός, 2. περιβαλλοντικός, 3. τεχνολογικός και 4. νομοθετικός.

Το έργο HS4U γεφυρώνει τη διατομεακή και πολυτομεακή εξειδίκευση με στόχο την αλληλεπίδραση των ευρημάτων της έρευνας και παρέχει βέλτιστες πρακτικές, προτάσεις πρωτοκόλλου/ πολιτικής αλλά και μια ολοκληρωμένη λύση για την εκπαίδευση του πληρώματος με βάση τα παιχνίδια πολλαπλών παιχτών. Η επικύρωση της προτεινόμενης τεχνολογίας και του μοντέλου συμπεριφοράς των επιβατών θα βασίζεται σε ζωντανές δοκιμές.

Οι ξεχωριστές προσφορές του HS4U (ανοιχτού κώδικα / FAIR) είναι:

  • Συνεργατικό Ψηφιακό Πλαίσιο (ΣΨΠ) για την ζωντανή αλληλεπίδραση πληρώματος/επιβατών και συσκευών Διαδικτύου των Πραγμάτων τοποθετημένων στο πλοίο και βασισμένων σε αρχές ρομποτικής που συνεργάζεται με τον άνθρωπο και σε μηχανισμούς και μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Αισθητήρας Ανίχνευσης Ιού (ΑΑΙ) που θα αναπτυχθεί, δοκιμαστεί, επικυρωθεί, παραδοθεί, πατενταριστεί και εισαχθεί στην αγορά με σκοπό την παροχή διαδικτυακής ένδειξης της τοποθεσίας της παθογόνου αερομεταφερόμενης εξάπλωσης σε εσωτερικούς χώρους.
  • “Καμπίνα-ρομπότ” πραγματική επίδειξη των εμπεριστατωμένων 4U λύσεων στη διαλειτουργικότητα έξυπνων και καινοτόμων μεθόδων με σκοπό τον αποτελεσματικό και γρήγορο εντοπισμό, πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση των διατμηματικών συστημάτων του πλοίου διασφαλίζοντας την υγιεινή λειτουργία του πλοίου και την ασφαλή επιστροφή στο λιμάνι σε καταστάσεις κρίσεων υγείας.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ θα έχει σημαντικό ρόλο στο έργο και συγκεκριμένα στην Ενότητα Εργασίας 3: ‘Τεχνική και Τεχνολογική Έρευνα’. Παράλληλα, η ΑΕΘΩΝ θα ηγηθεί την έρευνα και ανάπτυξη του μοντέλου συμπεριφοράς των επιβατών, εξαιτίας της εξειδίκευσης της στους τομείς μεταφορών και ανάλυσης δεδομένων. Τέλος, η ΑΕΘΩΝ θα επιβλέπει όλες τις εργασίες που σχετίζονται με δεδομένα καθώς έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για το έργο.

Συνεργάτες

Tsikis Shipyard

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 1/9/2022 έως 31/8/2025 (36 μήνες)

Προϋπολογισμός: €6,255,977.50

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: https://hs4u.eu/

Smart Bus

Smart Bus

Σε εξέλιξη

Περίληψη

Η μεγάλη πρόκληση για την τύχη του πλανήτη, που είναι η κλιματική αλλαγή οδηγεί τη διεθνή κοινότητα στο να αναζητήσει τρόπους περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου. Ως προς τις πόλεις το ζητούμενο είναι να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Ειδικότερα, στον τομέα των μεταφορών ο βασικός στόχος είναι να περιορίσουν οι πόλεις την εξάρτησή τους από το αυτοκίνητο, δίνοντας τη δυνατότητα στη δημόσια συγκοινωνία να παίξει μεγαλύτερο ρόλο. Το προτεινόμενο έργο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός προϊόντος γεωπληροφορικής και επικοινωνιών που θα εξοπλίσει τροφοδοτικά του προαστιακού σιδηροδρόμου λεωφορεία, ώστε να αποκτήσουν χαρακτηριστικά που θα βελτιώσουν την αξιοπιστία τους και την άνεση των επιβατών, θα μειώσουν τον χρόνο των διαδρομών και το κόστος τους, έτσι ώστε προαστιακός και λεωφορεία, λειτουργώντας συνδυασμένα, να μπορέσουν να ανταγωνιστούν το αυτοκίνητο. Πιο συγκεκριμένα η τεχνολογία που θα αναπτυχθεί θα επιτρέψει στις συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές που θα τροφοδοτούν ή θα τροφοδοτούνται από τον προαστιακό α) να προσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους στις αναχωρήσεις και αφίξεις του προαστιακού, ακόμη και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος μετεπιβίβασης από το ένα μέσο στο άλλο και β) να επιλέγουν μεταξύ εγκεκριμένων εναλλακτικών διαδρομών εκείνες που θα μειώνουν τον συνολικό χρόνο μετακίνησης όλων των επιβατών που κάθε φορά θα χρησιμοποιούν ένα λεωφορείο, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου περπατήματός τους, από τη στάση προς τον τελικό προορισμό. Το προϊόν θα είναι εμπορεύσιμο σε παρόχους συγκοινωνιακού έργου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναμένεται να ενθαρρύνει τη συνδυασμένη χρήση προαστιακού και λεωφορείων με πολυδιάστατα οφέλη στην οικονομία και το περιβάλλον. Είναι κάτι που ενδιαφέρει την παγκόσμια αγορά. Για την ανάπτυξη του προϊόντος θα συνεργαστεί η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του ΕΜΠ με δύο εταιρείες (AMCO και ΑΕΘΩΝ). Η μεν Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας της ΣΑΤΜ θα αναλάβει την εκπόνηση κοινωνικής έρευνας για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών που επιθυμεί το επιβατικό κοινό από την υπηρεσία, οι δε εταιρίες θα αναπτύξουν λογισμικό και θα αξιοποιήσουν εμπορικά το προϊόν. Τέλος στο έργο θα συμμετάσχει και το ΚΤΕΛ Κορινθίας που θα έχει την ευθύνη της πιλοτικής εφαρμογής του προϊόντος. Η εφαρμογή θα γίνει στην περιοχή όπου περιλαμβάνονται δύο αστικοί πόλοι, της Κορίνθου και του Λουτρακίου, και εξυπηρετείται από τον προαστιακό σιδηρόδρομο και πιο συγκεκριμένα από το προαστιακό σταθμό της Κορίνθου. Η περιοχή αυτή εμφανίζει σήμερα έντονη αστική διάχυση και οι περισσότερες μετακινήσεις γίνονται με τη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου. Σε μερικά χρόνια, μετά την εκπόνηση του πιλότου, ο προαστιακός θα επεκταθεί στο Λουτράκι. Τότε νέες ευκαιρίες θα δοθούν για συνδυασμένη λειτουργία λεωφορείου και προαστιακού, σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Το έργο θα έχει άμεσα οφέλη για τον πάροχο συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Κορινθίας), καθώς θα προσφέρει ένα νέο αξιόπιστο, ποιοτικό, φθηνό και γρήγορο προϊόν για συνδυασμένες μετακινήσεις που θα συμβάλλει παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών, καθώς θα ενισχυθεί η προσβασιμότητα χωρίς την ανάγκη χρήσης αυτοκινήτου. Η επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής θα καταστήσει δυνατή τη διάχυση του προϊόντος και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμβάλλοντας στη διεθνή προσπάθεια προσέλκυσης επιβατών στη δημόσια συγκοινωνία.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ θα έχει έναν ενεργό ρόλο στο έργο λόγω της εξειδίκευσης της εταιρείας στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και λύσεων για τις μεταφορές. Η ΑΕΘΩΝ θα συμβάλει στην ανάλυση και το σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος αλλά και στην ανάπτυξη του λογισμικού.

Συνεργάτες

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 17/6/2021 έως 16/12/2023 (30 μήνες)

Προϋπολογισμός: €878,288.00

IP4MaaS

IP4MaaS

Σε εξέλιξη

Περίληψη

Μέσα στο IP4 περισσότερα από 10 έργα έχουν δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που αντιμετωπίζουν δυσάρεστες πτυχές της εμπειρίας των ταξιδιωτών. Αυτές οι τεχνολογίες αντιμετωπίζουν τη διαλειτουργικότητα των παρόχων υπηρεσιών μεταφορών (TSPs), των ταξιδιωτικών αγορών, των κρατήσεων και των εισιτηρίων, της παρακολούθησης ταξιδιών, των τεχνολογιών που λειτουργούν ως συνοδοί στα ταξίδια και των αναλύσεων επιχειρηματικών δεδομένων. Διάφορα εργαλεία που έχουν δοκιμαστεί σε διάφορες τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, έλαβαν τα σχόλια των χρηστών και βελτιώθηκαν με βάση τα σχόλια αυτά. Σήμερα, το IP4 διαθέτει ένα μεγάλο σύνολο εργαλείων αποδεδειγμένων τεχνολογιών που πρέπει να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο και να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Το IP4MaaS θα βοηθήσει τα έργα IP4 να επιδείξουν τις τεχνολογίες σε πρωτοφανές επίπεδο: 6 διαφορετικές τοποθεσίες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 10 φορέων μεταφορών (Δημόσιες μεταφορές και συστήματα Mobility as a Service – MaaS), αρχών και υπηρεσιών. Το IP4MaaS θα αναπτύξει τα σενάρια για τις επιδείξεις και μια εμπεριστατωμένη στρατηγική αξιολόγησης τόσο για την απόδοση των επιδείξεων όσο και για το αντίκτυπο των τεχνολογιών στους χρήστες και το περιβάλλον σε αστικές και προαστιακές εγκαταστάσεις. Το IP4MaaS θα δημιουργήσει στρατηγικά σχέδια για τις επιδείξεις, που θα ενημερωθούν σε δύο επαναλήψεις και οδηγούν σε δύο φάσεις επίδειξης. Επιπλέον, το έργο θα παρέχει προτάσεις σχετικά με την προώθηση και τη δυνατότητα μεταφοράς των τεχνολογιών σε άλλες τοποθεσίες στην Ευρώπη. Το IP4MaaS θα οργανώσει και θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες επιδείξεις τεχνολογιών στην ιστορία των ευρωπαϊκών έργων και αναμένει ότι τα ευρήματά του θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για μελλοντικές επιδείξεις και δοκιμές που θα περιλαμβάνουν μια διαφορετική ομάδα συνεργατών.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ ηγείται του Σχεδιασμού και της Παρακολούθησης της Εκτέλεσης των Επιδείξεων, που αφορούν τις τεχνολογίες που θα δοκιμαστούν και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs). Επιπλέον, η ΑΕΘΩΝ είναι υπεύθυνη για τη σύσταση και τη διαχείριση της Επιτροπής Ενσωμάτωσης, της Επιτροπής Δεδομένων και της Επιτροπής Διαχείρισης για τις επιδείξεις. Τέλος, η ΑΕΘΩΝ συμμετέχει σε όλες τις Ενότητες Εργασίας του έργου.

Συνεργάτες

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 1/12/2020 έως 31/5/2023 (30 μήνες)

Προϋπολογισμός: €2,507,081.25

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: https://www.ip4maas.eu/

SYN+AIR

SYN+AIR

Ολοκληρωμένο

Περίληψη

Η συνεργασία είναι μια ιδέα που έχει μεγάλο βάρος όταν συζητάμε για πολυτροπικά ταξίδια επιβατών. Για τους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών (TSP), είναι μια μέθοδος διευκόλινσης ενός ταξιδιού από πόρτα σε πόρτα (D2D). Για την ΕΕ η διασφάλιση μιας απρόσκοπτης μετακίνησης από πόρτα σε πόρτα, αποτελεί βασικό στόχο ο οποίος τέθηκε στο Transport White Paper 2011. Ωστόσο, η συνεργασία είναι μια πολύ γενική ιδέα που είναι δύσκολο να οριστεί. Για το SYN + AIR, η συνεργασία μεταξύ των παρόχων σχετίζεται με την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των παρόχων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης μιας απρόσκοπτης διαδρομής D2D. Ο κύριος στόχος του SYN + AIR είναι η δημιουργία κοινών στόχων για τους παρόχους που θα δικαιολογεί την κοινή χρήση δεδομένων, διευκολύνοντας τον χρήστη να πραγματοποιήσει μια απρόσκοπτη διαδρομή D2D. Το SYN + AIR χρησιμοποιεί συμμετοχική και τεχνολογική προσέγγιση (όσον αφορά τον καθορισμό της ροής δεδομένων μεταξύ των TSP) η οποία θέτει στο επίκεντρο τον χρήστη. Θα εξεταστούν όλοι οι συνδυασμοί ταξιδιών των μετακινούμενων δημιουργηθούν για ολόκληρη την πολυτροπική αλυσίδα και το SYN + AIR θα αναλύσει πώς αυτά τα ταξίδια μπορούν να διευκολυνθούν μέσω βελτιωμένων δραστηριοτήτων σχεδιασμού και λειτουργίας (ακολουθώντας τις φάσεις ATFCM: στρατηγικές, προ-τακτικές, τακτικές) συμπεριλαμβάνοντας και τα δεδομένα άλλων παρόχων. Για την ανάλυση, το αεροπορικό ταξίδι τοποθετείται στο επίκεντρο και όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί μέσων για την πραγματοποίηση του ταξιδιού εμπεριέχουν τη χρήση αεροπλάνου. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθεί ένα “Πλαίσιο Έξυπνων Συμβολαίων” (Smart Contracts Framework) βάσει ενός Μοντέλου Επιχειρηματικής Διαδικασίας. Οι έξυπνες συμβάσεις είναι συμφωνίες μεταξύ των παρόχων που ορίζουν τα κριτήρια κοινής χρήσης των δεδομένων (πεδίο εφαρμογής, υποχρεώσεις των μερών, χρονικό διάστημα της σύμβασης και κριτήρια εκπλήρωσης).

Οι πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συμβάσεις για τη συνεργασία με άλλους παρόχους είτε σε στρατηγική φάση είτε στην τακτική φάση (ATFCM). Τα δεδομένα που δημιουργούνται από τις εφαρμογές Travel Companion θα αναλυθούν επίσης στο πλαίσιο του εμπλουτισμού του Smart Contracts Framework, επιτρέποντας στους παρόχους να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους και να λάβουν αποφάσεις ενημερωμένες από την τρέχουσα κατάσταση. Τέλος, το SYN + AIR θα καθορίσει ποιες εναλλακτικές προτάσεις μπορούν να παρέχονται στους ταξιδιώτες βασιζόμενες στα Smart Contracts.

Η ΑΕΘΩΝ είναι ο εκκινητής της ιδέας για το έργο SYN+AIR.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ συμμετέχει ενεργά στο έργο λόγω της εξειδίκευσής της στον τομέα του σχεδιασμού μεταφορών και στην ανάλυση δεδομένων. Η κύρια συμβολή της ΑΕΘΩΝ θα είναι στο τομέα του Business Policy και στην διερεύνηση των τεχνολογιών. Η ΑΕΘΩΝ θα είναι ο επικεφαλής του πακέτου εργασίας 3, ο επικεφαλής των εργασιών όλων των εργασιών του WP3 και θα δημιουργήσει το πλαίσιο των έξυπνων συμβάσεων (Smart Contracts Framework).

Συνεργάτες

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 1/11/2020 έως 1/12/2022 (25 μήνες)

Προϋπολογισμός: €997,250.00

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: –

Shift2MaaS

Shift2MaaS

Ολοκληρωμένο

Περίληψη

Τα συστήματα Mobility as a Service (MaaS) είναι διασπαστικές πρωτοβουλίες με σημαντική προοπτική που παρέχουν ένα εξατομικευμένο πακέτο μετακίνησης στους ταξιδιώτες. Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή των συστημάτων MaaS ενέχει σημαντικές προκλήσεις όπως η ενσωμάτωση δημόσιων/ιδιωτικών μεταφορών, η διαχείριση και διαμοιρασμός της πληροφορίας και οι απαιτήσεις αλληλεπίδρασης και κλιμάκωσης των υπηρεσιών δημιουργώντας ανάγκη για λήψη συγκεκριμένων μέτρων. ΟΙ νέες τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των συστημάτων MaaS σε μεγάλη κλίμακα και εξασφαλίζουν πως οι επιχειρηματικές δράσεις των MaaS θα είναι σταθερές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Interoperability Framework (IF), αγορές κατά τη μετακίνηση, κράτηση, αγορά και επικύρωση εισιτηρίου και παρακολούθηση του ταξιδιού είναι τεχνολογίες που παράγονται στο Shift2Rail Innovation Programme 4 (IP4). Αυτές οι τεχνολογίες στοχεύουν να απαντήσουν στις προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των συστημάτων MaaS.

Το έργο Shift2MaaS στοχεύει να βοηθήσει στην εφαρμογή των τεχνολογιών του IP4 και να ξεπεράσει τα τεχνικά και μη-τεχνικά εμπόδια για την υιοθέτηση νέων πλατφορμών MaaS. Το Shift2MaaS στοχεύει να βοηθήσει στην εισαγωγή της τεχνολογίας του Shift2Rail IP4 στο πλαίσιο των MaaS μέσω ανάλυσης των αναγκών των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών. Για να το επιτύχει αυτό, το Shift2MaaS θα επιδείξει τα οφέλη του IP4 στις περιοχές επίδειξης (Λισαβώνα, Μάλαγα και Κεντρικό-Ανατολικό Διάδρομο). Οι εμπειρίες που θα συλλεχθούν στο έργο θα γίνουν διαθέσιμες και θα μοιραστούν με το Shift2Rail IP4. Συνεπώς, το Shift2MaaS κτίζει και προσθέτει πάνω σε προηγούμενα έργα κάνοντας συνδέσεις με πραγματικά περιβάλλοντα.

Η ΑΕΘΩΝ είναι κομβικός τεχνικός συνεργάτης της ομάδας εργασίας.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ ηγείται της δημιουργίας μεθοδολογίας σχετικά με τη συλλογή απαιτήσεων και τον ορισμό σεναρίων και περιπτώσεων χρήσης τα οποία είναι τα θεμέλια της εξέλιξης του έργου. Η ΑΕΘΩΝ συμμετέχει στον λειτουργικό σχεδιασμό των επιδείξεων. Επίσης, η ΑΕΘΩΝ έχει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση και ανάλυση αντίκτυπου των περιοχών επίδειξης.

Συνεργάτες

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 01/12/2018 έως 30/6/2021 (30 μήνες)

Budget: €1,499,906.25

Project linkhttp://shift2maas.eu/ (Project website), https://projects.shift2rail.org/s2r_ip4_n.aspx?p=s2r_SHIFT2MAAS (Publication in Shift2Rail)

Athena

Athena

Σε εξέλιξη

Abstract

ATHENA is a garage project of AETHON aimed at reinventing the way we interact and communicate with our vehicle. In today’s non-automated vehicles, the interaction is simple, press the pedal – it accelerates, turn the wheel – it turns. But what happens in the vehicle of tomorrow, when automation gives your hands the opportunity to wander off and do something else besides grabbing the wheel?

It is simple, one might say, if something happens or I want the car to stop, I regain control simply by grabbing the wheel. That is true, it is possible, but there can be multiple unforeseen problems:

  • Drivers of automated vehicles regain control in a consistent and stabilized manor after around 40 sec (Merat et al., 2014)
  • Another study showed that drivers can take from 2 to more than 25 seconds to regain control, which is a significant time frame especially at high speed. Also, researchers noted that “Significantly longer control transition times were found between driving with and without secondary tasks” (Eriksson & Stanton, 2017)

 

This is only the tip of the iceberg. Automated cars are only starting to appear. In full automation we would not need to take control; vehicles got it covered for us. But then, what is the necessity for having a wheel? How will we communicate with the vehicle?

The Society for Automotive Engineers has developed a standard of 5 automation levels. Level 0 is no automation while level 5 is complete automation. This standard, also adopted by NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, USA – https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety), states that at level 4 and level 5, driver intervention becomes optional. This means that drivers will cease to exist, no wheel or formal driving training will be required. However, interaction between the “passenger” and the vehicle, cannot cease to exist. We need to tell our car where to go and how to get there, make stops if necessary or if we wish to. We should not only be talking about smart and autonomous vehicles but also for informed and empowered operators that will replace the driver concept. Athena aims to empower those operators with voice control.

Athena Concept

Voice control will help us communicate “natural commands”, such as, make a stop after the blue car, and will help us maneuver under various conditions, translating our voice commands to vehicle movement and control. Athena is an AI that makes the translation: it receives the command from the driver and transmits it to the automated vehicle’s system. It does not blindly make a left when the driver requests it, but lets the vehicle know that the driver wants to make a left, leaving the car to decide when its safe. This is a new level of vehicle-machine interaction, a new Human-Machine Interface. It also learns about us as we speak, using Machine Learning and Natural Language Recognition for understanding and improving the commands. Most importantly though, Athena translates those commands to valid vehicle movement, understands complicated maneuvers and requests the vehicle to perform them ensuring that the driver does not become a passenger but an operator, empowering and reinventing the interface of future vehicles.

Short Demo

The automated vehicle is depicted with a red dot. At the end (right side) of the middle lane there is a segment of very low speed limit (~5km/h). “Human” vehicles (in green) choose to change lane to avoid the segment but the automated vehicle will not change lane without a human giving the command. The demo aims to show how Athena will operate in a simple yet relevant example.

* Simulation software provided by Technical University of Delft (http://homepage.tudelft.nl/05a3n/)
** Voice transcription (Speech-to-Text) is powered by Watson, IBM (https://www.ibm.com/watson/)
*** Automated vehicles’ movement: Longitudinal driving model by Papacharalampous et al. (2015)

MoveWise-Research (MW-R)

MoveWise-Research (MW-R)

Ολοκληρωμένο

Περίληψη

Η παρούσα πρόταση για το έργο MoveWise-Research (MW-R) υποβάλλεται για την πρόσκληση INNOSUP-02-2016 “SME Innovation Associate”. Η ΑΕΘΩΝ ζητά να προσλάβει μεταδιδακτορικό ερευνητή με επαρκή ακαδημαϊκή εμπειρία στη μηχανική των μεταφορών, στην ανάλυση δεδομένων, στην ανάλυση συμπεριφοράς και στον προγραμματισμό Η/Υ με σκοπό την πραγματοποίηση έρευνας proof-of-concept (TRL 5 – ανάπτυξη μοντέλου/αλγορίθμου) για την μοντελοποίηση ταξιδίων με ενσωμάτωση ανατροφοδότησης σχολίων από τον χρήστη. Ο βασικός στόχος του έργου MW-R είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου/αλγόριθμου για τον σχεδιασμό περιηγήσεων και ταξιδιών σε πραγματικό χρόνο, ενσωματώνοντας τις προτιμήσεις των χρηστών και δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία που προέρχεται από δημόσιες (και ανοιχτές) πηγές. Το μοντέλο θα δημιουργηθεί με τη χρήση δεδομένων από τις αρχές δημόσιων μεταφορών στην Ελλάδα και με τη διεξαγωγή μιας έρευνας μικρής κλίμακας για την απόκτηση σχολίων από τους χρήστες σχετικά με τα ταξίδια. Με την επίτευξη του στόχου του MW-R, το μοντέλο θα είναι σε θέση να αλλάξει την προοπτική των ταξιδιωτών παρέχοντας στοχευμένες πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες διαδρομές που θα βελτιώσουν τη λειτουργία, τη διαδρομή, την ώρα αναχώρησης και την επιλογή προορισμού. Η ΑΕΘΩΝ στοχεύει να ενσωματώσει το μοντέλο σε εφαρμογή smartphone και να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορική ανάλυση των μεταφορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ είναι ο συντονιστής του έργου.

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 29/9/2017 έως 28/9/2018 (12 μήνες)

Προϋπολογισμός: €64,243.8

Χρήσιμοι Σύνδεσμοιhttp://cordis.europa.eu/project/rcn/208828_en.html

Δημόσια Αποτελέσματα

Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίου: View pdf

Παραπάνω θα βρείτε τα αποτελέσματα από το πρώτο μέρος της έρευνας ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε από την ΑΕΘΩΝ τον Μάρτιο 2018

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου:  View pdf

Παραπάνω θα βρείτε την παρουσίαση που συνοψίζει την μαθηματική μοντελοποίηση στο έργο

Ανοικτή δημοσίευση του έργου: https://arxiv.org/abs/1809.10429

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 με αριθμό συμβολαίου No 739607.

My TRAvel Companion (My-TRAC)

My TRAvel Companion (My-TRAC)

Ολοκληρωμένο

Περίληψη

Το έργο My-TRAC στοχεύει στην δημιουργία μίας καινοτόμου εφαρμογής έξυπνων κινητών με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφορά και στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μοντέλων και αλγορίθμων για την προσομοίωση επιλογών χρηστών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), για την ανάλυση δεδομένων και για τo affective computing. Το My-TRAC ξεχωρίζει από άλλες τεχνολογίες γιατί: πρώτον, το My-TRAC ενθαρρύνει μια άνευ προηγουμένου συμμετοχή των χρηστών κατά τη διάρκεια, πριν και μετά από ένα ταξίδι μέσα από μια έξυπνη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής και πολυάριθμες λειτουργίες όπως crowdsourcing, ομαδικές συστάσεις, ανταλλαγή δεδομένων, δεύτερον, η εφαρμογή υλοποιεί μια τεράστια ποικιλία τεχνολογιών, όπως το affective computing, η τεχνητή νοημοσύνη και η προσομοίωση επιλογής χρηστών, η οποία συνδυάζει την εμπειρογνωμοσύνη πολλών πεδίων τεχνολογίας και έρευνας, και τρίτον, το My-TRAC διευκολύνει την εμπλοκή πολλών ενδιαφερομένων μερών μέσω της απρόσκποτης ενσωμάτωσης υπηρεσιών και μέσω της δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, του Mobility-as-a-Service και άλλων παρόχων ΜΜΜ.

Η εφαρμογή My-TRAC είναι ένας σύντροφος ταξιδιού ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να προσομοιάζει έναν ανθρώπινο σύντροφο: κατανοεί τα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη και της κατάστασης-του-νου ώστε να αντλεί συμπεράσματα από αόριστες πληροφορίες, όπως κάθε άνθρωπος πραγματοποιεί. Επιπλέον, το My-TRAC θα είναι η πύλη του ταξιδιώτη σε διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση των ΜΜΜ, έχοντας τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις στο επίκεντρο. Επίσης, η εφαρμογή My-TRAC θα παρέχει προβλέψεις σχετικά με διαταραχές και ανωμαλίες στις υπηρεσίες των ΜΜΜ. Δεν θα εμφανίζει απλώς τα δεδομένα αλλά θα τα αναλύει μέσω καινοτόμων αλγορίθμων για να παράσχει βελτιωμένες συστάσεις.

Το My-TRAC συμπεριλαμβάνει τους διαχειριστές ΜΜΜ στη λειτουργία του μέσω ειδικής διεπαφής, στην οποία, οι διαχειριστές μπορούν να ανακτήσουν και να οπτικοποιήσουν συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις κινήσεις και την κατάσταση των χρηστών που θα βοηθήσουν σε στρατηγικές και δυναμικές τους λειτουργίες. Τα δεδομένα που ανακτούν οι φορείς εκμετάλλευσης είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα, ενώ όλα τα μοντέλα και οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται στην κινητή συσκευή του χρήστη εφαρμόζοντας πλήρως την σχεδιαστική λογική για ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η ομάδα εργασίας θα ελέγξει την ιδέα σε 4 περιοχές-πιλότους με τη συνεργασία των τοπικών διαχειριστών ΜΜΜ: NS (Ολλανδία), ΑΤΤΙΚΟ Μετρο (Ελλάδα), FGC (Ισπανία), Fertagus (Πορτογαλία).

Η ΑΕΘΩΝ είναι ο εκκινητής της ιδέας για το έργο My-TRAC.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ επιτελεί τεχνικά καθήκοντα σχετικά με τις τεχνολογίες που βασίζονται στο χρήστη της εφαρμογής My-TRAC. Η ΑΕΘΩΝ εκτελεί πολλαπλά καθήκοντα σχετικά με τη συμπεριφορική ανάλυση των ταξιδιωτών και συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες συλλογής δεδομένων (σχεδιασμός και εφαρμογή ερωτηματολογίου, ανάλυση μοντέλων κινητικότητας κλπ.). Επιπλέον, η ΑΕΘΩΝ εργάζεται στην ανάπτυξη της εφαρμογής My-TRAC και επιτελεί εργασίες ανάπτυξης της ειδικής παλτφόρμας για τους διαχειριστές ΜΜΜ. Τέλος, συμμετέχει στη διενέργεια του πιλότου σε 4 χώρες: Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Συνεργάτες

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 1/9/2017 έως 31/8/2020 (36 μήνες)

Προϋπολογισμός: €3,494,476.25

Χρήσιμοι Σύνδεσμοιhttp://www.my-trac.eu/ (Ιστοσελίδα του έργου), http://cordis.europa.eu/project/rcn/211972_en.html (Δημοσίευση στο CORDIS)

Μετάβαση στο περιεχόμενο