Ιδέες σε λύσεις

Είμαστε μία εταιρεία μηχανικών που σχεδιάζουμε καινοτόμες λύσεις για τις πόλεις και το συγκοινωνιακό σύστημα του αύριο

Πεδια εξειδικευσης

📌 #MaaSive & #Shift2MaaS projects' final event is just around the corner! Read the full agenda and register for free today 👉https://aethon.gr/.../11/shift2maas-and-maasive-final-event/

📌 Save the date for #MaaSive & @Shift2MaaS projects' final event! Register for free and learn how the two #Shift2Rail IP4 projects achieved to facilitate #multimodaltravel in a highly diverse European environment.

🗓️22/06
📋 Enroll here https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=4cMswn9dTU--A9WhWMyUCTlGszWEnRRIkqRmizeqgsBUQjlTNUVMTExBNVhCNzg1M0pSSThGRklXNi4u&web=1&wdLOR=cE3F7A303-4E23-4555-ABFC-58F9CE4F43F6