Ενέργεια

Η ενέργεια είναι ένας ιδιαίτερα ευρύς τομέας που περιλαμβάνει ένα σύνθετο και αλληλένδετο δίκτυο οργανισμών, οι οποίοι εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, στην παραγωγή και διανομή της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της οικονομίας, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεταφορές.

Τεχνικά, η ενέργεια είναι η δυνατότητα παραγωγής έργου. Είναι απαραίτητη για τις περισσότερες δραστηριότητες της σύγχρονης κοινωνίας και η χρήση της λαμβάνεται γενικά ως δείκτης του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων. Για παράδειγμα, η ενέργεια σε μορφή καυσόξυλων, ορυκτών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται για να κάνει τη ζωή άνετη. Στα σπίτια ή σε κτίρια γραφείων γραφείων, η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για φώτα και ανεμιστήρες, υπολογιστές, κλιματιστικά, θέρμανση νερού, θέρμανση χώρων, φούρνους, φούρνους μικροκυμάτων, πλυντήριο ρούχων κ.λπ. Η βενζίνη, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα, λεωφορεία, αυτοκίνητα κ.λπ. Μεγάλες ποσότητες ενέργειας καταναλώνονται επίσης στη γεωργία και τη βιομηχανία. Τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούνται ακόμη για τη λειτουργία λεωφορείων, φορτηγών, τρένων, αεροπλάνων, πλοίων κ.λπ., με αποτέλεσμα οι μεταφορές να είναι ο βασικός τομέας χρήσης του πετρελαίου παγκοσμίως και ο δεύτερος πιο ρυπογόνος στην ΕΕ.

Υπάρχουν τέσσερις τομείς τελικής χρήσης, που αγοράζουν ή παράγουν ενέργεια για δική τους κατανάλωση και όχι για μεταπώληση:

 • Ο οικιστικός τομέας: κατοικίες και διαμερίσματα.
 • Ο εμπορικός τομέας: γραφεία, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, αποθήκες, εστιατόρια, χώροι λατρείας και δημόσιας συγκέντρωσης.
 • Ο βιομηχανικός τομέας: εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση, τη γεωργία, την εξόρυξη και τις κατασκευές.
 • Ο τομέας των μεταφορών: οχήματα που μεταφέρουν ανθρώπους ή αγαθά, όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, μοτοσικλέτες, τρένα, αεροσκάφη, βάρκες, πλοία.

Το βασικό πρόβλημα που κυριαρχεί στη συζήτηση γύρω από την ενέργεια είναι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική κρίση θέτει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, καθώς και την ευημερία των ανθρώπων τόσο σήμερα, όσο και στο μέλλον. Η μείωση των εκπομπών σε μηδενικά επίπεδα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο πλανήτης τα επόμενα χρόνια.

Η ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος απειλούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα μετατρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, εξασφαλίζοντας τα εξής:

 • μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050
 • οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων
 • κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν μένουν στο περιθώριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σειρά προτάσεων με στόχο να προσαρμοστούν οι πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη φορολογία στον σκοπό της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα βελτιώσει την ευημερία και την υγεία των πολιτών και των μελλοντικών γενεών παρέχοντας:

 

 • καθαρό αέρα, καθαρό νερό, υγιές έδαφος και βιοποικιλότητα,
 • ανακαινισμένα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια,
 • υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα,
 • περισσότερες Δημόσιες Μεταφορές,
 • καθαρότερη ενέργεια και πρωτοποριακή καθαρή τεχνολογική καινοτομία,
 • προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που μπορούν να επισκευάζονται, να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται,
 • μελλοντικά βιώσιμες θέσεις εργασίας και κατάρτιση σε δεξιότητες για τη μετάβαση,
 • ανταγωνιστική και ανθεκτική βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βιώσιμη ενέργεια

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες που υπάρχουν στο παρόν χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Η βιώσιμη ενέργεια περιλαμβάνει κάθε καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που δεν μπορεί να εξαντληθεί και δε χρειάζεται να ανανεωθεί ή να αναπληρωθεί. Βιώσιμες μορφές ενέργειας θεωρούνται: ο άνεμος, ο ήλιος και το νερό, αλλά και η βιοενέργεια και η γεωθερμική ενέργεια. Η βιώσιμη ενέργεια δε βλάπτει το περιβάλλον, ούτε αυξάνει την κλιματική αλλαγή. Αντίθετα, τα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, φυσικό αέριο και πετρέλαιο) είναι ζημιογόνα για τον πλανήτη, όταν καίγονται καθημερινά για ενέργεια, και είναι επίσης μη βιώσιμα ως πεπερασμένοι πόροι. Επομένως, η μετάβαση προς τη βιώσιμη ενέργεια είναι απαραίτητη. Η ενεργειακή βιωσιμότητα μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και την αύξηση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση της.

Η ΑΕΘΩΝ παρέχει υπηρεσίες αιχμής σχετικά με την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, τεχνολογιών και διαδικασιών, από την παραγωγή ενέργειας έως τη χρήση και διαχείρισή της, που ωφελούν τόσο τις ίδιες τις εταιρείες όσο και το περιβάλλον.

Μετάβαση στον Εξηλεκτρισμό

Η βιώσιμη ανάπτυξη κρίνεται απαραίτητη για την κινητικότητα και τις εμπορευματικές μεταφορές. Παρόλο που τα οχήματα είναι πιο (ενεργειακά) αποδοτικά σήμερα, ο όγκος τους συνεχίζει να αυξάνεται αμείωτα και ο κλάδος σημειώνει αργή πρόοδο. Επομένως, απαιτείται η εφαρμογή σημαντικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί για το κλίμα.

Η επιτάχυνση της χρήσης βιώσιμης ενέργειας στους τομείς των μεταφορών και της κινητικότητας, όπως τα προηγμένα βιοκαύσιμα, η ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο και τα ανανεώσιμα συνθετικά καύσιμα, καθώς και η άρση των εμποδίων στον εξηλεκτρισμό των μεταφορών είναι ένας από τους τρεις τομείς προτεραιότητας της ΕΕ.

Ο εξηλεκτρισμός αναφέρεται στη διαδικασία αντικατάστασης τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο) με τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό ως πηγή ενέργειας. Ανάλογα με τους πόρους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τους τομείς των μεταφορών, των κατασκευών και της βιομηχανίας. Η μείωση των εκπομπών από αυτούς τους τομείς είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της οικονομίας και, τελικά, τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο εξηλεκτρισμός αναφέρεται στη διαδικασία αντικατάστασης τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα με τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό ως πηγή ενέργειας.

Σήμερα, υπάρχει αυξημένη διάθεση για τον εξηλεκτρισμό του τομέα των μεταφορών, καθώς αντιπροσωπεύει το 25% των εκπομπών της ΕΕ. Βλέποντας τις αυξανόμενες εκπομπές CO2 και τους ρύπους, και τις δυσμενείς επιπτώσεις τους στην υπερθέρμανση του πλανήτη και τη δημόσια υγεία, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θεωρούν τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών ως μία πολύ αξιόπιστη λύση.

Η βαθιά γνώση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών από την πλευρά της ΑΕΘΩΝ εγγυάται την παροχή προηγμένων λύσεων για την ηλεκτροκίνηση στους τομείς της κινητικότητας και των εμπορευματικών μεταφορών. Το δυνατό σημείο των λύσεων αυτών είναι ο καινοτόμος και προοδευτικός χαρακτήρας τους, που σημαίνει ότι οι μηχανικοί της AETHON κινούνται πέρα από τις υφιστάμενες προκλήσεις, προβλέπουν τις επερχόμενες ανάγκες και αναπτύσσουν μεθόδους για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.