Καινοτομία με γνώμονα τη λύση

Είμαστε μια εταιρεία μηχανικών, αναλυτών και συμβούλων που σχεδιάζει καινοτόμες λύσεις για τις επιχειρήσεις και τις πόλεις του μέλλοντος.

Οι συνεργάτες μας

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

🚗 We are reflecting on #ConnectingEurope Days 2024! We shared insights on #sustainable #transport, and showcased @KEYSTONE_EU to 2,500+. Join us in reshaping #transportation! 👉(the link from the website) #KEYSTONE #Innovation #AETHON

🤔Fun Fact: 'Artificial Intelligence' term was coined in 1956 by John McCarthy at Dartmouth College. It's come a long way since then! #AI #FunFact #aethon

Happy Friday! Let's lighten up with a tech joke: "Why did the developer go broke? Because he used up all his cache!" 😄 #FridayFun #TechHumor #AETHON

Load More

Μέλη

Η AETHON Engineering είναι περήφανο μέλος των παρακάτω οργανισμών.