Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Οι πάροχοι μεταφορών, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες επιθυμούν πιο βιώσιμες πόλεις και βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Σε μια ευρεία έννοια, μια καλύτερη ποιότητα ζωής βασίζεται στην προσβασιμότητα σε περιοχές με δραστηριότητες, όπου οι πολίτες εργάζονται, ψωνίζουν, διασκεδάζουν ή επισκέπτονται φίλους και συγγενείς. 

Η απαίτηση της βιωσιμότητας υπαγορεύει ότι το σύστημα μεταφορών γίνεται πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και οικονομικά βιώσιμο. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με την αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά η πραγματική πρόκληση είναι να καταστούν οι δημόσιες μεταφορές ακόμη πιο αποτελεσματικές και να μετασχηματιστούν ψηφιακά οι δραστηριότητές τους.

Βελτιστοποίηση υπηρεσιών

Η βελτιστοποίηση μιας υπηρεσίας δημόσιων μεταφορών απαιτεί πρώτα τον επιμερισμό  του προβλήματος και τον καθορισμό των  στόχων βελτιστοποίησης. Μπορεί να βελτιστοποιηθεί η ζήτηση αναλύοντας την αντιστάθμιση της συμπεριφοράς των επιβατών όταν συγκρίνουν τις δημόσιες συγκοινωνίες με άλλα μέσα μεταφοράς ώστε να καθοριστούν οι τρόποι ενίσχυσης των δημόσιων μεταφορών (π.χ. περισσότερα και καλύτερα πακέτα εισιτηρίων, πιο πυκνά δρομολόγια, καλύτερα λεωφορεία). Η προσπάθεια μεγιστοποίησης της ζήτησης είναι η πιο συνηθισμένη προσέγγιση για μια εταιρεία δημοσίων μεταφορών και μία που η ΑΕΘΩΝ μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, φέρνοντας καινοτόμες ιδέες μεταφοράς εκτός από την ανάλυση της μηχανικής μεταφορών.

Ένας άλλος τρόπος βελτιστοποίησης αφορά την ικανοποίηση των επιβατών. Η αυξανόμενη ικανοποίηση μπορεί να φέρει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων ή την αύξηση της χρήσης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. park-and-ride). Αυτός ο μηχανισμός βελτιστοποίησης απαιτεί μια διεπιστημονική ομάδα συγκοινωνιολόγων και επιχειρηματικών αναλυτών, την οποία μπορεί να προσφέρει η ΑΕΘΩΝ.

Μπορούν να υπάρχουν πολλά ακόμα σχέδια βελτιστοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χειριστών. Βοηθούμε πάντα τους πελάτες μας να δημιουργήσουν μια πορεία δράσης με βάση τον τελικό στόχο και να εκτελέσουν κατάλληλες τεχνικές και μη τεχνικές ενέργειες σχετικά με τη βελτιστοποίηση των δημόσιων μεταφορών.

Υπηρεσίες σχεδιασμού προσανατολισμένες στον χρήστη

Ο στόχος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς είναι να εξυπηρετήσει τον τελικό χρήστη, δηλαδή τον επιβάτη. Ο επιβάτης είναι μία έννοια που περιλαμβάνει πολλαπλές και διαφορετικές ομάδες με, μερικές φορές, αντιφατικά ενδιαφέροντα για μια υπηρεσία δημόσιων μεταφορών . Έτσι, ο οργανισμός πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ αυτών των ομάδων χρηστών και να μεγιστοποιήσει την ικανοποίηση κάθε ομάδας από τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Πρωτίστως, ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίσει και να καθορίσει αυτές τις ομάδες.

Η αναγνώριση των διαφόρων ομάδων που χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μπορεί να μοιάζει εύκολη, αφού έχουν ήδη γίνει πολλές έρευνες που την αφορούν, σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η αλήθεια είναι το ακριβώς αντίθετο, απαιτείται ένας τεράστιος όγκος δεδομένων και χρόνου για τον προσδιορισμό των ομάδων που χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες και αυτό συμβαίνει επειδή διαφορετικές ομάδες μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα την ώρα της ημέρας, το μέσο μεταφοράς, την τιμή του εισιτηρίου (ελαστικότητα) και πολλές άλλες παραμέτρους. Στην ΑΕΘΩΝ, μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτές τις παραμέτρους και τις ομάδες χρηστών μέσω του σχεδιασμού και της εκτέλεσης ερωτηματολογίου ή ακόμα και χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο εφαρμογή για τη συλλογή δεδομένων.

Η κατανόηση των ομάδων χρηστών και των χαρακτηριστικών τους είναι ουσιώδης για τον σχεδιασμό υπηρεσιών που είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμίες του χρήστη. Οι λύσεις για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μπορούν και πρέπει να είναι σχετικές με το άτομο/α και όχι μόνο με το σύστημα. Στην ΑΕΘΩΝ πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός τέτοιων λύσεων είναι θέμα καλής συλλογής δεδομένων και καλών δεξιοτήτων ανάπτυξης. Βελτιωμένες ταξιδιωτικές συμβουλές, ο βελτιωμένος σχεδιασμός ταξιδιών, η ανάλυση των επιπτώσεων των διαφόρων πακέτων εισιτηρίων, οι μεθοδολογίες για την εφαρμογή μέγιστης κατανομής, συστήματα park-and-ride και πολλά άλλα είναι μόνο μερικές από τις ιδέες που έχουμε αναλύσει και παραμετροποιήσει στην ΑΕΘΩΝ.

Η κατανόηση των ομάδων χρηστών και των χαρακτηριστικών τους είναι ουσιώδης για τον σχεδιασμό υπηρεσιών. Οι λύσεις για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μπορούν και πρέπει να είναι σχετικές με το άτομο/α και όχι μόνο με το σύστημα.

Τεχνολογία και Πολιτική

Ο σχεδιασμός λύσεων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν αφορά μόνο την τεχνολογία ή την ανάλυση μηχανικής μεταφορών. Πρόκειται επίσης για την κατανόηση των ενδεχόμενων νομικών συνεπειών μιας λύσης και την προσαρμογή της έτσι ώστε η λύση να ανταποκρίνεται σε όλες τα νομικά ζητήματα, όπως το GDPR. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς να αναλυθεί το νομικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η λύση, το οποίο είναι ένας συνδυασμός νομικής ανάλυσης και έρευνας των κατάλληλων, εθνικών και ευρωπαϊκών, οργανισμών. Ενώ η ΑΕΘΩΝ μπορεί και έχει βοηθήσει διάφορες οργανώσεις στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αλλαγών πολιτικής, η πτυχή της πολιτικής εκτείνεται πέρα από το ισχύον νομικό πλαίσιο στην προθυμία των κυβερνητικών και άλλων οργανισμών να εφαρμόσουν αλλαγές πολιτικής.

Η μέτρηση της προθυμίας για την υλοποίηση αλλαγών στην πολιτική, προϋποθέτει την κατανόηση των αναγκών των τελικών χρηστών και των στόχων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τη δημιουργία ενός τελικού αποτελέσματος που θα έχει αντίκτυπο. Τα περισσότερα θέματα σχετικά με τις μεταφορές επεκτείνονται εξίσου στην τεχνολογία και στην πολιτική, δημιουργώντας και εφαρμόζοντας  τεχνολογίες οι οποίες μπορεί μερικές φορές να είναι τόσο χρήσιμες όσο και η εφαρμογή μιας νέας πολιτικής. Για παράδειγμα, η εφαρμογή ενός νέου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων μπορεί να επηρεάσει εξίσου την αύξηση της ζήτησης, όσο και η εφαρμογή ενός συστήματος τηλεματικής (θέση πραγματικού χρόνου οχήματος). Η αξιολόγηση της προθυμίας και του αντίκτυπου των μέτρων πολιτικής μπορεί να μοιάζει ως μια πτυχή «ήπιας ισχύος», εν τούτοις είναι εξίσου αποτελεσματική. Η ΑΕΘΩΝ βοηθά τους συνεργάτες και τους πελάτες της, παρέχοντας ολιστική ανάλυση σε ένα θέμα.