Η Εταιρεία

Η ΑΕΘΩΝ ιδρύθηκε το 2016 στην Αθήνα. Η αποστολή και στόχος της εταιρείας, από την ημέρα δημιουργίας της, είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς που επιθυμούν την εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων/δραστηριοτήτων/ιδεών στους τομείς των μεταφορών και κινητικότητας, έξυπνων πόλεων, οδική ασφάλειας, μέσων μαζικής μεταφοράς, εμπορευματικών μεταφορών και βιώσιμης ανάπτυξης και προηγμένων τεχνολογιών οχημάτων. Η «συμβουλευτική», για την εταιρείας μας, είναι ένας τεχνικός και μη-τεχνικός όρος. Η ΑΕΘΩΝ κατασκευάζει καινοτόμα συστήματα χρησιμοποιώντας δεξιότητες προγραμματισμού Η/Υ και συμβουλεύει τους οργανισμούς για την εφαρμογή αυτών όπως και άλλων καινοτόμων συστημάτων. Ο παραπάνω συνδυασμός είναι ουσιαστικός για την επίτευξη θετικών επιδράσεων στην τεχνική πλευρά και την επίτευξη ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην άλλη πλευρά.

Η ΑΕΘΩΝ εργάζεται σε ερευνητικά έργα Ευρωπαϊκής κλίμακας για να αυξήσει τις γνώσεις και συνεργασίες της όπως και να δημιουργήσει τεχνικές λύσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν πέραν του στόχου των εκάστοτε έργων. Αυτά τα έργα απαιτούν δεξιότητες συγκοινωνιακής μηχανικής και προγραμματισμού Η/Υ. Και οι δύο τομείς δεξιοτήτων είναι ουσιωδώς βασισμένες στην μηχανική δεδομένων που είναι σημαντική εξειδίκευσης της εταιρείας μας.

Είμαστε μία ομάδα μηχανικών η οποία ακόνισε τις δεξιότητες διαχείρισης έργων και τις χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τους συνεργάτες της να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, όπως αποκτήσαμε και εμείς. Προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής έργων για οργανισμούς που εργάζονται σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τόσο για την απόκτηση χρηματοδότησης αλλά και τη διαχείριση έργου μετά την απόκτησή της.

Εμείς, στην ΑΕΘΩΝ, φιλοδοξούμε να ηγηθούμε σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τεχνολογίες αιχμής για λογισμικό στους τομείς δραστηριότητας της ΑΕΘΩΝ. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος είναι εφικτός χάρη στο μοναδικό συνδυασμό τεχνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων διαχείρισης έργων και δεξιοτήτων συμβουλευτικής. Για να επιτύχουμε το όραμά μας, δουλεύουμε στην παραγωγή λύσεων που εφαρμόζουν στις ανάγκες των πελατών και συνεργατών μας (Built-to-Order) και στην παραγωγή λύσεων που εφαρμόζουν σε ευρύτερο πεδίο (turn-key). Αναπτυσσόμαστε τόσο προς τα εσωτερικά όσο και προς τα εξωτερικά, οικοδομώντας συνεργασίες και επεκτείνοντας την εμπειρία μας. Πάντα επιζητούμε μία νέα πρόκληση. Είμαστε οικοδόμοι λύσεων.

Η ομάδα μας

Συμβουλοσ διαχειρισησ εργων

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μηχανικη Λογισμικου (Team Lead)

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Επιστημη Δεδομενων

Πολιτικός Μηχανικός

Επιστημη Δεδομενων (TEAM LEAD)

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός

Εταιρικη Διαχειριση

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Επιστημη Δεδομενων

Μηχανικός Αυτοματισμού

Business Development

Επικοινωνιολόγος

Συμβουλοσ Business (Συνεργατησ)

Business & Marketing

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Συνεργατησ)

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Οικονομικοσ συμβουλοσ (συνεργατησ)

Οικονομολόγος

νομικη Συμβουλοσ (συνεργατησ)

Δικηγόρος