Όροι Αποστολής Βιογραφικού

Σας ευχαριστούμε για την ένδειξη ενδιαφέροντος να συμμετέχετε στην ομάδα της ΑΕΘΩΝ! Η ΑΕΘΩΝ και οι άνθρωποί της αντιμετωπίζουν τα δεδομένα και την αίτησή σας με σεβασμό και εκτίμηση, σα να είναι δικά μας. Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο email jobs@aethon.gr ή στην παρούσα ιστοσελίδα, μας παρέχετε την άδεια και δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας ώστε να αξιολογήσουμε αν πληρούν τις απαιτήσεις για τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε. Επίσης, μας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να οργανώσουμε συνέντευξη ή να αιτηθούμε επιπλέον στοιχεία.

Εφόσον στέλνετε ανοικτή επιστολή, τότε συνεπάγεται πως έχουμε την άδεια να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για μελλοντική χρήση. Οι ανοικτές επιστολές και τα επισυναπτόμενα βιογραφικά και άλλα έγγραφα διατηρούνται στη βάση δεδομένων της εταιρείας για 1 χρόνο και κατόπιν διαγράφονται. Κατά τη διάρκεια του 1 χρόνου, έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες ή για να κανονίσουμε μία συνέντευξη. Εφόσον επιθυμείτε το βιογραφικό σας να διαγραφεί νωρίτερα από το ως άνω χρονικό διάστημα, παρακαλούμε στείλτε ένα email στο jobs@aethon.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά (δείτε τη σελίδα Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες).

Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή μέσω email στο jobs@aethon.gr, όπως ζητείται από την ΑΕΘΩΝ ανά περίπτωση, σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων. Οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι:

  • παρέχουν πληροφορίες ακριβείς και αληθείς,
  • δεν δίδουν πληροφορίες που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα,
  • δεν δίδουν πληροφορίες που αφορούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.),
  • δεν παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτο πρόσωπο. Εφόσον το email από το οποίο στέλνετε η αίτηση δεν ταιριάζει με το email που αναγράφεται στο βιογραφικό ή ο αιτούμενος δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον/την αναφερόμενο/η στο βιογραφικό (ασυμφωνία ονομάτων), τότε η αίτηση θα διαγράφεται εκτός αν επισυνάπτεται σχετική εξουσιοδότηση,
  • δεν αναγράφουν ρατσιστικά, σεξιστικά, υβριστικά ή άλλα σχόλια που μπορούν να θεωρηθούν ως διάκριση (discrimination).

Η ΑΕΘΩΝ καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση/επιστολή ή σχετίζονται με αυτή ήτοι, αποστολή επιπλέον στοιχείων κατόπιν αιτήματος της ΑΕΘΩΝ. Η ΑΕΘΩΝ δύναται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που υπάρχουν στο βιογραφικό σας ή να συλλέξει νέες πληροφορίες σχετικά με πρότερη επαγγελματική εμπειρία ή ακαδημαϊκή έρευνα αφού έρθει σε επαφή με τρίτους οργανισμούς όπως αυτοί αναγράφονται στο βιογραφικά σας.

Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας, φορητότητα και εναντίωση στην επεξεργασία στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@aethon.gr. Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η εναντίωση στην επεξεργασία μπορεί να έχει τη μορφή ανάκλησης της συγκατάθεσης σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκληση της δεν θίγεται.

Η ΑΕΘΩΝ δηλώνει ότι:

  • Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη της θέσης εργασίας για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας. Εφόσον αποστείλατε ανοιχτή επιστολή ενδιαφέροντος, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται όταν υπάρξει θέση εργασίας και για αυτή την θέση μόνο.
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους σε καμία περίπτωση. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν ειδικώς εξουσιοδοτημένα, από την ΑΕΘΩΝ, πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από την βάση δεδομένων της εταιρείας μόλις διαπιστωθεί ότι δε θα γίνει προσφορά εργασίας ή ότι αυτή δε γίνεται αποδεκτή από εσάς.
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση (π.χ., μη απάντηση), τα προσωπικά σας δεδομένα, αιτήσεις, βιογραφικά κ.α., διαγράφονται από τη βάση δεδομένων της εταιρείας εντός 3 ημερών από την ημέρα παραλαβής του βιογραφικού.

Εφόσον έχετε απορία ή σχόλιο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Νόμιμο Εκπρόσωπο της ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@aethon.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο