Υπηρεσίες

Η AETHON Engineering ανέπτυξε υπηρεσίες μέσα από εντατική εργασία σε έργα και πρωτοβουλίες τεχνολογίας αιχμής. Έχουμε την πιο ενημερωμένη και εκτεταμένη γνώση στις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Μάθετε περισσότερα παρακάτω!

Λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και η Μηχανική Μάθηση (ML) πρωτοστατούν στην καινοτομία στις μοντέρνες επιχειρήσεις.

Η AETHON είναι ο αξιόπιστος οδηγός σας στο ταξίδι της τεχνικής νοημοσύνης AI και της μηχανικής μάθησης ML αλλά και ταυτόχρονα σε διάφορους τομείς.

Προσαρμοσμένη Βελτιστοποίηση και Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Αυξήστε την αποδοτικότητα των μεταφορών και βελτιστοποιήστε την χρήση ενέργειας.

Μία υπηρεσία ειδικά σχεδιασμένη για επιχειρήσεις με σημαντικές απαιτήσεις σε logistics, αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού.

Δημιουργία & Διαχείριση Τμήματος R&D

Η επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) είναι το κλειδί για τη δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σας και την διασφάλιση της πρωτιάς έναντι του ανταγωνισμού.

Το τμήματα R&D πρέπει να βασίζονται σε μία αποτελεσματική στρατηγική για την εφαρμογή συστηματικής καινοτομίας ενώ πρέπει επίσης να είναι αυτάρκη και ενσωματωμένα με τις λειτουργίες της επιχείρησης.

Προγράμματα Καινοτομίας

Χρειάζεστε καινοτόμες λύσεις που βασίζονται σε δεδομένα για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις του οργανισμού σας; Είμαστε εδώ για εσάς.

Στην AETHON, ειδικευόμαστε στη δημιουργία και υλοποίηση Innovation programs and hubs, παρέχοντας λύσεις σε προκλήσεις της αγοράς.

Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής

Οι ψηφιακές λύσεις που υλοποιούνται ως μέρος της αυτοματοποίησης διαδικασιών, της R&D ή άλλων δραστηριοτήτων, απαιτούν μια ψηφιακή υποδομή που πρέπει να κλιμακώνεται εύκολα και γρήγορα, διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπιστία, συνεχή διαθεσιμότητα και ευρωστία.

Σκέφτεστε κάτι άλλο;

Έχετε μία ιδέα; Κάτι που δεν υπάρχει παραπάνω; Κάτι νέο;

Είμαστε ήδη ενθουσιασμένοι!